დეტალები

Tidex is a Waves-integrated exchange that currently provides an address in the US but appears to be based in Russia, launched in 2017. The platform offers trading in more than 70 digital currencies.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $2 759 994
407.22 BTC
Rank 139
ვალუტები52
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationTelegram
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 1 minute ago
API StatusLast check 1 minute ago
Security Protection
https,
ddos shield
HQ LocationSan Francisco, United States

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$694 936
$6 798.23
25.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$309 752
$141.39
11.22%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$9 859.99
$0.010952
0.36%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$2 721.42
$67.49
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$2 006.86
$0.001825
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$1 258.01
$1.195233
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$275.96
$145.59
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$191.53
$0.081463
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$142.91
$0.001357
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$22.50
$0.149194
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$3.27
$0.006345
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$1.67
$0.012101
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$1 092 988
$0.946453
39.60%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$4 237.50
$0.001284
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$428 846
$0.950077
15.54%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$140 513
$0.950027
5.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$65 415.00
$1.175224
2.37%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$6 599.10
$0.001352
0.24%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$51.65
$0.000127
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$41.66
$0.066252
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$12.69
$0.148661
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$12.29
$0.275147
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$3.15
$0.000042
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$0
$0.021231
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$0
$0.002169
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$0
$0.018733
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$0
$0.000242
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$0
$148.55
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$0
$0.000676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$0
$0.527512
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$0
$0.009194
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$0
$0.000676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$0
$0.000095
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$0
$0.056969
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$0
$43.88
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$0
$0.000068
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$0
$0.000676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$0
$0.031081
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$0
$0.008788
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$0
$0.019605
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$0
$0.481234
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$0
$0.000676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$0
$0.005544
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$0
$0.281663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$0
$0.007219
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$0
$0.025667
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$0
$0.084505
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$0
$1 604.21
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$0
$0.022459
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$0
$0.006422
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$0
$0.143388
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
ERG/WAVES
$0
$3.80
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$0
$0.000313
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$0
$86.02
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$0
$0.021924
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$0
$0.001519
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$0
$0.005660
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$0
$0.008045
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$0
$0.540830
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$0
$0.002366
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$0
$0.170694
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$0
$1.66
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$0
$0.011290
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$0
$0.004791
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$0
$0.008735
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$0
$0.074587
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$0
$0.000047
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$0
$0.455109
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$0
$0.000811
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$0
$0.090183
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$0
$41.91
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$0
$0.029661
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$0
$0.354842
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$0
$0.001918
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$0
$0.014847
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
$0
$0.000811
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
$0
$0.013302
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
$0
$0.000676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
$0
$165.42
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
$0
$0.143459
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
$0
$0.000676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
$0
$0.000399
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
$0
$0.040878
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
$0
$0.047041
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
$0
$0.046985
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
$0
$0.001632
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
$0
$0.474746
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
$0
$0.008497
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
$0
$0.028308
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
$0
$0.005070
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
$0
$0.009938
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
$0
$0.001709
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
$0
$0.005670
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
$0
$0.011394
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
$0
$122.50
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
$0
$0.009905
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
$0
$0.011869
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
$0
$0.012882
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
$0
$0.010005
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$0
$0.028326
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
101
$0
$0.002839
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
$0
$0.000014
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
$0
$1.049223
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
$0
$0.015076
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
$0
$52.07
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
$0
$0.003418
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
$0
$0.009059
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
$0
$0.054962
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
$0
$0.002051
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
$0
$0.060862
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
$0
$75.31
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
$0
$0.147173
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
$0
$0.094949
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
$0
$0.050204
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
$0
$0.006766
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
$0
$0.039214
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
$0
$37.98
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
$0
$0.000103
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
$0
$0.014332
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
$0
$0.009574
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
$0
$212.31
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
$0
$216.33
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
$0
$379.79
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 123 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API