დეტალები

SouthXChange is an Argentinian cryptocurrency exchange launched February 2015. Like most similar venues, the exchange does not offer trading on margin and is not regulated.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $14 666.23
2.17 BTC
Rank 226
ვალუტები82
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationTwitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 3 minutes ago
API StatusLast check 3 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield
HQ LocationArgentina

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$1 414.46
$0.528096
0.87%
Spot
Percentage
less than a minute ago
2
$1 408.72
$0.000398
0.87%
Spot
Percentage
less than a minute ago
3
$1 387.86
$0.081308
0.86%
Spot
Percentage
less than a minute ago
4
$1 361.71
$40.31
0.84%
Spot
Percentage
less than a minute ago
5
$1 152.96
$0.534510
0.71%
Spot
Percentage
less than a minute ago
6
$1 046.63
$6 850.51
0.65%
Spot
Percentage
less than a minute ago
7
$738.11
$0.002370
0.46%
Spot
Percentage
less than a minute ago
8
$677.60
$67.40
0.42%
Spot
Percentage
less than a minute ago
9
$661.64
$1.22
0.41%
Spot
Percentage
less than a minute ago
10
$581.77
$141.85
0.36%
Spot
Percentage
less than a minute ago
11
$571.71
$0.001864
0.35%
Spot
Percentage
less than a minute ago
12
$417.28
$235.34
0.26%
Spot
Percentage
less than a minute ago
13
$412.39
$6 792.81
0.25%
Spot
Percentage
less than a minute ago
14
$266.87
$0.007428
0.16%
Spot
Percentage
less than a minute ago
15
$250.10
$54.56
0.15%
Spot
Percentage
less than a minute ago
16
$216.98
$0.000162
0.13%
Spot
Percentage
less than a minute ago
17
$207.42
$144.57
0.13%
Spot
Percentage
less than a minute ago
18
$200.63
$0.037272
0.12%
Spot
Percentage
less than a minute ago
19
$142.43
$5.13
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$134.66
$0.195301
0.08%
Spot
Percentage
less than a minute ago
21
$114.02
$0.011818
0.07%
Spot
Percentage
less than a minute ago
22
$104.56
$0.000088
0.06%
Spot
Percentage
less than a minute ago
23
$92.99
$0.000175
0.06%
Spot
Percentage
less than a minute ago
24
$92.55
$0.022083
0.06%
Spot
Percentage
less than a minute ago
25
$74.13
$6 815.69
0.05%
Spot
Percentage
less than a minute ago
26
$73.17
$67.93
0.05%
Spot
Percentage
less than a minute ago
27
$70.52
$0.000155
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
28
$69.38
$0.337657
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
29
$61.86
$7.46
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
30
$55.04
$0.000364
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
31
$47.58
$0.001866
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
32
$47.18
$0.040181
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
33
$47.18
$0.000257
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
34
$46.16
$237.80
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
35
$38.38
$6 790.48
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
36
$35.67
$40.50
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
37
$31.59
$0.002566
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
38
$24.40
$0.000000
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
39
$22.77
$0.000091
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
40
$21.90
$0.000000
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
41
$15.94
$0.000003
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
42
$14.18
$0.082523
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
43
$13.56
$0.017356
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
44
$12.78
$0.192357
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
45
$12.52
$0.080903
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
46
$12.45
$0.000601
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
47
$11.58
$0.004187
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
48
$9.47
$0.007564
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
49
$9.45
$0.002667
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
50
$9.42
$0.000068
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
51
$8.73
$0.000135
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
52
$8.25
$0.000324
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
53
$8.16
$232.56
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
54
$7.88
$0.001276
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
55
$7.39
$0.004187
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
56
$7.17
$0.000029
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
57
$6.91
$0.006545
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
58
$5.84
$0.037007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
59
$4.86
$27.01
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
60
$4.53
$0.002624
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
61
$4.03
$0.010130
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
62
$4.01
$54.08
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
63
$3.66
$0.008644
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
64
$3.51
$0.000068
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
65
$3.00
$0.000871
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
66
$2.91
$68.73
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
67
$2.86
$0.000006
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
68
$2.35
$0.000547
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
69
$2.10
$0.187344
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
70
$2.07
$0.191663
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
71
$2.07
$0.002546
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
72
$2.03
$177.52
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
73
$1.99
$0.000034
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
74
$1.79
$67.29
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
75
$1.35
$0.000006
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
76
$1.26
$0.000206
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
77
$1.186792
$142.36
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
78
$1.009496
$0.000020
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
79
$0.995873
$0.000135
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
80
$0.978774
$0.000074
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
81
$0.922867
$0.001337
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
82
$0.917519
$236.84
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
83
$0.853177
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
84
$0.815338
$6 766.85
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
85
$0.779508
$0.002762
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
86
$0.728121
$0.185799
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
87
$0.644733
$0.000151
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
88
$0.623691
$0.001818
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
89
$0.623584
$0.190909
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
90
$0.562644
$177.96
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
91
$0.520423
$40.59
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
92
$0.460091
$0.004335
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
93
$0.456742
$0.001823
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
94
$0.346750
$0.000101
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
95
$0.328389
$0.000545
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
96
$0.227129
$0.000891
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
97
$0.154862
$0.000149
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
98
$0.152948
$0.000035
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
99
$0.131766
$5.14
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$0.126663
$0.001859
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
101
$0.124123
$0.000284
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
102
$0.121974
$0.065442
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
103
$0.110313
$0.000105
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
104
$0.107453
$40.03
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
105
$0.093565
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
106
$0.078707
$0.001883
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
107
$0.067531
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
108
$0.053829
$0.000054
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
109
$0.041253
$0.000065
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
110
$0.021623
$0.000728
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
111
$0.020201
$0.000404
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
112
$0.017940
$0.000246
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
113
$0.010000
$0.000200
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
114
$0.007618
$0.000952
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
115
$0.004185
$0.004119
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
116
$0.003459
$0.000071
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
117
$0.002338
$0.000176
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
118
$0.002203
$0.000216
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
119
$0.001710
$180.00
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
120
$0.001256
$176.68
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
121
$0.000419
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
122
$0.000410
$0.000205
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
123
$0.000116
$0.000238
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
124
$0.000060
$19.90
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
125
$0.000038
$0.000093
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
126
$0
$0.082347
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
127
$0
$0.000033
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
128
$0
$1.98
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
129
$0
$0.000184
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
130
$0
$0.040402
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
131
$0
$0.000009
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
132
$0
$23 024.30
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
133
$0
$0.029714
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
134
$0
$0.286179
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
135
$0
$0.046058
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
136
$0
$0.145264
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
137
$0
$0.149997
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
138
$0
$0.013000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
139
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
140
$0
$0.000028
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
141
$0
$0.047697
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
142
$0
$2 000.00
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
143
$0
$0.036361
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
144
$0
$0.003687
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
145
$0
$0.004000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
146
$0
$0.002368
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
147
$0
$0.985216
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
148
$0
$0.149569
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
149
$0
$0.000202
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
150
$0
$6 703.96
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
151
$0
$0.146881
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
152
$0
$0.154317
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
153
$0
$0.036265
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
154
$0
$0.151616
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
155
$0
$0.145345
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
156
$0
$0.149174
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
157
$0
$69.52
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
158
INXT/USD
$0
$0.133800
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
159
$0
$0.000146
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
160
$0
$0.000266
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
161
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
162
$0
$0.000747
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
163
$0
$0.000226
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
164
$0
$0.000562
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
165
$0
$0.386820
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
166
$0
$0.006200
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
167
$0
$0.000117
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
168
$0
$0.074952
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
169
$0
$0.003164
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
170
$0
$0.089086
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
171
$0
$0.037142
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
172
$0
$0.000635
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
173
$0
$0.040234
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
174
$0
$0.145374
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
175
$0
$0.144089
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
176
$0
$0.000409
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
177
$0
$0.000290
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
178
$0
$130.00
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
179
$0
$64.12
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
180
$0
$50.17
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
181
$0
$0.000060
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
182
$0
$0.000012
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
183
$0
$0.681378
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
184
$0
$0.000149
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
185
$0
$0.262499
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
186
$0
$0.000157
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
187
$0
$0.000012
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
188
$0
$0.000146
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
189
$0
$0.004094
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
190
$0
$0.173726
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
191
$0
$3.41
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
192
$0
$0.008104
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
193
$0
$0.234701
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
194
$0
$68.28
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
195
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
196
$0
$0.000081
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
197
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
198
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
199
$0
$0.018500
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
200
$0
$0.000025
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
201
$0
$0.005281
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
202
$0
$0.000245
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
203
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
204
$0
$0.004390
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
205
$0
$0.001301
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
206
$0
$0.004428
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
207
$0
$0.000027
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
208
$0
$0.000020
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
209
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
210
$0
$0.002536
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
211
$0
$34.07
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
212
$0
$0.004619
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
213
$0
$0.000400
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
214
$0
$0.272435
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
215
$0
$0.000033
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
216
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
217
$0
$0.990000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
218
$0
$0.508822
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
219
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
220
$0
$0.524493
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
221
$0
$0.004591
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
222
$0
$0.499764
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
223
$0
$0.000122
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
224
$0
$0.006617
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
225
$0
$67.91
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
226
$0
$4.96
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
227
$0
$39.33
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
228
$0
$180.13
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
229
$0
$180.54
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
230
$0
$181.48
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
231
$0
$145.28
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
232
$0
$0.991500
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
233
$0
$0.000065
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
234
$0
$4.79
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
235
$0
$132.64
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
236
$0
$0.000113
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
237
$0
$109.20
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
238
$0
$0.000033
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
239
$0
$0.000209
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
240
$0
$0.000850
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
241
$0
$0.000929
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
242
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
243
$0
$1.002497
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
244
$0
$5.20
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
245
$0
$0.002589
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
246
$0
$0.000162
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
247
$0
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
248
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
249
$0
$0.000016
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
250
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
251
$0
$0.000051
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
252
$0
$0.340690
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
253
$0
$0.002500
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
254
$0
$0.000467
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
255
$0
$0.000102
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
256
$0
$0.000804
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
257
$0
$0.000042
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
258
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
259
$0
$0.200100
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
260
$0
$0.297138
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
261
$0
$0.099990
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
262
$0
$218.39
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
263
$0
$1.001004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
264
$0
$142.24
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
265
$0
$0.236360
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
266
$0
$0.013439
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
267
$147 203
$20 967.34
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 267 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API