დეტალები

SouthXChange is an Argentinian cryptocurrency exchange launched February 2015. Like most similar venues, the exchange does not offer trading on margin and is not regulated.

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $38 104.71
3.98 BTC
Rank 225
ვალუტები79
FeesLink
Regulated No
CommunicationTwitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 3 minutes ago
API StatusLast check 3 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield
HQ LocationArgentina

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$4 571.01
$0.734011
11.99%
Spot
Percentage
2 minutes ago
2
$4 289.57
$2.58
11.26%
Spot
Percentage
2 minutes ago
3
$3 055.13
$70.10
8.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
4
$2 896.13
$103.58
7.60%
Spot
Percentage
2 minutes ago
5
$2 673.36
$367.17
7.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
6
$2 440.28
$9 559.76
6.40%
Spot
Percentage
2 minutes ago
7
$1 632.50
$362.70
4.28%
Spot
Percentage
2 minutes ago
8
$1 286.44
$252.45
3.38%
Spot
Percentage
2 minutes ago
9
$1 232.01
$102.28
3.23%
Spot
Percentage
2 minutes ago
10
$1 177.73
$0.000564
3.09%
Spot
Percentage
2 minutes ago
11
$1 125.30
$0.239064
2.95%
Spot
Percentage
2 minutes ago
12
$1 090.03
$9 539.10
2.86%
Spot
Percentage
2 minutes ago
13
$1 015.96
$286.44
2.67%
Spot
Percentage
2 minutes ago
14
$1 011.34
$10 493.08
2.65%
Spot
Percentage
2 minutes ago
15
$793.31
$9 673.74
2.08%
Spot
Percentage
2 minutes ago
16
$602.07
$76.61
1.58%
Spot
Percentage
2 minutes ago
17
$565.10
$0.018934
1.48%
Spot
Percentage
2 minutes ago
18
$564.41
$0.002792
1.48%
Spot
Percentage
2 minutes ago
19
$560.98
$9 510.79
1.47%
Spot
Percentage
2 minutes ago
20
$550.05
$0.002620
1.44%
Spot
Percentage
2 minutes ago
21
$548.99
$0.000612
1.44%
Spot
Percentage
2 minutes ago
22
$510.81
$0.036911
1.34%
Spot
Percentage
2 minutes ago
23
$403.03
$368.30
1.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
24
$380.78
$102.93
1.00%
Spot
Percentage
2 minutes ago
25
$356.05
$0.001444
0.93%
Spot
Percentage
2 minutes ago
26
$319.06
$102.92
0.84%
Spot
Percentage
2 minutes ago
27
$181.48
$251.29
0.48%
Spot
Percentage
2 minutes ago
28
$180.98
$0.006177
0.47%
Spot
Percentage
2 minutes ago
29
$177.30
$68.08
0.47%
Spot
Percentage
2 minutes ago
30
$176.77
$8.69
0.46%
Spot
Percentage
2 minutes ago
31
$167.26
$0.427914
0.44%
Spot
Percentage
2 minutes ago
32
$162.89
$0.000392
0.43%
Spot
Percentage
2 minutes ago
33
$158.55
$0.061019
0.42%
Spot
Percentage
2 minutes ago
34
$144.62
$0.035668
0.38%
Spot
Percentage
2 minutes ago
35
$140.55
$0.000134
0.37%
Spot
Percentage
2 minutes ago
36
$107.33
$0.002649
0.28%
Spot
Percentage
2 minutes ago
37
$99.77
$0.000057
0.26%
Spot
Percentage
2 minutes ago
38
$93.54
$0.586758
0.25%
Spot
Percentage
2 minutes ago
39
$92.01
$0.472916
0.24%
Spot
Percentage
2 minutes ago
40
$70.48
$0.539528
0.18%
Spot
Percentage
2 minutes ago
41
$54.80
$284.52
0.14%
Spot
Percentage
2 minutes ago
42
$48.19
$0.002615
0.13%
Spot
Percentage
2 minutes ago
43
$31.32
$0.000038
0.08%
Spot
Percentage
2 minutes ago
44
$26.72
$1.004904
0.07%
Spot
Percentage
2 minutes ago
45
$23.68
$0.000058
0.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
46
$19.68
$282.10
0.05%
Spot
Percentage
2 minutes ago
47
$18.80
$284.65
0.05%
Spot
Percentage
2 minutes ago
48
$16.26
$0.004399
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
49
$15.73
$0.000001
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
50
$14.01
$0.002561
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
51
$13.71
$0.011475
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
52
$12.40
$0.014306
0.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
53
$12.23
$0.005738
0.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
54
$10.52
$0.022568
0.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
55
$10.48
$66.78
0.03%
Spot
Percentage
2 minutes ago
56
$8.89
$0.245413
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
57
$8.63
$0.000191
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
58
$8.60
$103.05
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
59
$8.17
$0.270907
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
60
$8.05
$0.016572
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
61
$7.89
$0.000050
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
62
$7.41
$0.001000
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
63
$6.69
$0.000007
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
64
$6.31
$0.000180
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
65
$6.14
$0.008966
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
66
$5.73
$0.000131
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
67
$5.56
$0.000052
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
68
$5.36
$0.002577
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
69
$4.99
$0.344730
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
70
$4.91
$0.068000
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
71
$4.48
$0.000478
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
72
$4.13
$397.02
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
73
$4.11
$68.85
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
74
$3.97
$0.006181
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
75
$2.94
$0.004400
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
76
$2.87
$103.25
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
77
$2.84
$1.010000
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
78
$2.83
$0.000037
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
79
$2.82
$10.22
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
80
$2.42
$8.70
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
81
$2.13
$255.75
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
82
$2.09
$0.005862
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
83
$2.01
$68.54
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
84
$1.89
$287.58
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
85
$1.86
$8.58
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
86
$1.80
$0.000143
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
87
$1.64
$253.42
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
88
$1.45
$362.59
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
89
$1.42
$0.001320
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
90
$1.41
$8.85
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
91
$1.33
$280.04
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
92
$1.33
$0.006141
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
93
$1.23
$283.72
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
94
$1.22
$1.007684
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
95
$1.21
$0.000090
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
96
$1.059895
$0.000134
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
97
$1.049291
$68.74
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
98
$0.951343
$0.000031
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
99
$0.928799
$0.254811
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
100
$0.868237
$0.000007
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
101
$0.781682
$0.005927
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
102
$0.779559
$390.47
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
103
$0.776306
$0.026297
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
104
$0.709803
$0.000132
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
105
$0.613538
$254.20
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
106
$0.528809
$0.238664
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
107
$0.507344
$0.264090
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
108
$0.453760
$0.254056
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
109
$0.393930
$0.698110
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
110
$0.380614
$0.006165
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
111
$0.363162
$104.45
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
112
$0.356620
$0.239302
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
113
$0.304733
$0.265142
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
114
$0.286734
$0.259953
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
115
$0.255853
$0.265171
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
116
$0.243830
$0.000310
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
117
$0.235190
$0.268000
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
118
$0.165705
$276.87
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
119
$0.157931
$0.257408
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
120
$0.086522
$8.61
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
121
$0.077495
$0.000052
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
122
$0.065672
$0.000134
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
123
$0.051663
$0.007233
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
124
$0.051663
$0.000005
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
125
$0.051663
$0.000592
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
126
$0.051663
$0.000413
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
127
$0.051663
$0.006820
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
128
$0.031697
$0.255028
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
129
$0.025500
$0.000038
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
130
$0.012909
$0.001291
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
131
$0.010949
$0.000005
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
132
$0.008994
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
133
$0.008984
$0.000220
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
134
$0.007174
$0.008783
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
135
$0.003676
$0.001808
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
136
$0.003667
$0.000007
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
137
$0.002003
$0.000100
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
138
$0.001731
$0.002869
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
139
$0.001147
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
140
$0.000769
$0.000220
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
141
$0.000551
$0.000205
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
142
$0.000289
$0.000310
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
143
$0.000089
$0.089127
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
144
$0
$0.000300
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
145
$0
$0.021038
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
146
$0
$0.015805
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
147
$0
$0.000401
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
148
$0
$0.000191
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
149
$0
$0.002582
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
150
$0
$0.000027
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
151
$0
$0.001434
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
152
$0
$0.000300
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
153
$0
$0.000019
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
154
$0
$0.999999
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
155
$0
$0.000066
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
156
$0
$0.689670
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
157
$0
$0.000034
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
158
$0
$0.000222
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
159
$0
$0.000285
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
160
$0
$0.620001
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
161
$0
$0.003396
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
162
$0
$0.000029
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
163
$0
$85.92
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
164
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
165
$0
$0.050179
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
166
$0
$0.000090
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
167
$0
$0.000013
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
168
$0
$0.003102
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
169
$0
$81.76
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
170
$0
$0.000428
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
171
$0
$0.000987
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
172
$0
$0.027169
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
173
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
174
$0
$0.149997
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
175
$0
$2 000.00
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
176
$0
$0.005773
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
177
$0
$0.030659
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
178
$0
$0.006885
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
179
$0
$0.013585
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
180
$0
$0.440000
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
181
$0
$0.006541
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
182
$0
$23 035.04
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
183
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
184
$0
$0.000020
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
185
$0
$0.000163
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
186
$0
$0.004872
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
187
$0
$0.000086
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
188
$0
$0.093904
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
189
$0
$0.112417
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
190
$0
$0.006200
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
191
$0
$0.668231
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
192
$0
$0.935408
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
193
INXT/USD
$0
$0.133800
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
194
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
195
$0
$0.004073
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
196
$0
$13.23
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
197
$0
$0.066678
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
198
$0
$0.226169
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
199
$0
$0.000236
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
200
$0
$0.000119
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
201
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
202
$0
$0.725207
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
203
$0
$0.004490
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
204
$0
$0.001817
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
205
$0
$0.000313
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
206
$0
$1.052220
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
207
$0
$0.021359
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
208
$0
$0.000042
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
209
$0
$260.28
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
210
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
211
$0
$0.000120
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
212
$0
$0.800000
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
213
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
214
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
215
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
216
$0
$0.000031
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
217
$0
$0.005679
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
218
$0
$0.244705
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
219
$0
$0.005416
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
220
$0
$0.000200
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
221
$0
$0.510983
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
222
$0
$0.001022
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
223
$0
$0.000287
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
224
$0
$0.000105
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
225
$0
$0.000100
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
226
$0
$0.000153
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
227
$0
$0.081507
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
228
$0
$38.25
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
229
$0
$0.000204
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
230
$0
$0.013000
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
231
$0
$0.000429
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
232
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
233
$0
$0.000018
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
234
$0
$0.003661
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
235
$0
$0.069214
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
236
$0
$0.001101
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
237
$0
$0.000227
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
238
$0
$78.92
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
239
$0
$0.429226
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
240
$0
$0.429226
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
241
$0
$0.022185
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
242
$0
$0.000613
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
243
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
244
$0
$0.000124
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
245
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
246
$0
$0.095091
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
247
$0
$0.420500
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
248
$0
$0.000164
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
249
$0
$0.000200
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
250
$0
$0.000143
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
251
$0
$0.007920
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
252
$0
$0.000008
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
253
$0
$9 492.90
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
254
$0
$96.17
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
255
$0
$0.000105
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
256
$0
$0.000096
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
257
$0
$0.067923
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 257 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API