დეტალები

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $4 368.22
0.452101 BTC
Rank 245
ვალუტები22
Regulated No
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 2 minutes ago
API StatusLast check 2 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
VRSC/BTC
$1 324.38
$0.096658
30.31%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
YEC/BTC
$387.89
$0.165575
8.88%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
SAFE/BTC
$274.19
$0.019815
6.27%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
ARW/BTC
$214.62
$0.006573
4.91%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
DOGE/BTC
$148.77
$0.002706
3.40%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
RVN/BTC
$0
$0.033830
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
LTC/BTC
$0
$72.01
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
RITO/BTC
$1 462.47
$0.000193
33.47%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
BC/BTC
$476.55
$0.000145
10.91%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
YEC/ZEC
$75.34
$0.164637
1.72%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
ZEC/BTC
$5.76
$95.97
0.13%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
ZEN/BTC
$0
$1.60
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
SAFE/DOGE
$0
$0.026168
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
SMART/BTC
$0
$0.003770
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
BC/YEC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
ANON/BTC
$0
$0.002223
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
ANON/SAFE
$0
$0.000294
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
SMART/SAFE
$0
$0.004111
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
BC/SMART
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
SAFE/BTCZ
$0
$0.005116
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
ARRR/BTC
$0
$0.057995
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
ARRR/SAFE
$0
$0.052853
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
SAFE/LTC
$0
$0.033307
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
ARW/SAFE
$0
$0.002936
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
BC/SAFE
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
BITC/BTC
$0
$0.012856
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
ZCL/BTC
$0
$0.150883
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
BITC/SAFE
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
BTCZ/LTC
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
RVN/SAFE
$0
$0.003915
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
ZCL/SAFE
$0
$0.065251
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
BTCZ/SAFE
$0
$0.000006
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
HUSH/BTC
$0
$0.075393
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
DGB/SAFE
$0
$0.174003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
DGB/BTC
$0
$0.007443
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
ZEN/SAFE
$0
$0.652512
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
ZEL/SAFE
$0
$0.000217
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
ZEL/BTC
$0
$0.033637
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
HUSH/SAFE
$0
$0.097877
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
BTCZ/BTC
$0
$0.000087
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
RITO/SAFE
$0
$0.000196
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
AQUA/SAFE
$0
$0.000065
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
AQUA/BTC
$0
$0.038663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 43 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API