დეტალები

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $1 839.44
0.301465 BTC
Rank 241
ვალუტები22
Regulated No
Type Centralized Exchange
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 1 minute ago
API StatusLast check 1 minute ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
VRSC/BTC
$1 148.46
$0.048229
62.40%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
ARW/BTC
$534.48
$0.002442
29.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
SAFE/BTC
$62.98
$0.012942
3.42%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
DOGE/BTC
$46.43
$0.001770
2.52%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
BC/BTC
$1.174421
$0.000043
0.06%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
LTC/BTC
$0.842469
$42.12
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
YEC/ZEC
$31.59
$0.062085
1.72%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
RITO/BTC
$14.49
$0.000122
0.79%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
BTCZ/BTC
$0
$0.000037
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
ZEN/BTC
$0
$1.008901
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
YEC/BTC
$0
$0.090231
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
ZEC/BTC
$0
$60.62
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
SMART/BTC
$0
$0.003663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
BC/YEC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
ANON/BTC
$0
$0.006105
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
ANON/SAFE
$0
$0.011764
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
SMART/SAFE
$0
$0.002745
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
BC/SMART
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
SAFE/BTCZ
$0
$0.002849
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
ARRR/BTC
$0
$0.003663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
ARRR/SAFE
$0
$0.035292
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
SAFE/LTC
$0
$0.009939
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
ARW/SAFE
$0
$0.001961
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
BC/SAFE
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
BITC/SAFE
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
BITC/BTC
$0
$0.005494
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
RVN/BTC
$0
$0.014102
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
ZCL/BTC
$0
$0.155981
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
BTCZ/LTC
$0
$0.000382
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
RVN/SAFE
$0
$0.002622
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
ZCL/SAFE
$0
$0.043571
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
BTCZ/SAFE
$0
$0.000111
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
HUSH/BTC
$0
$0.047618
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
DGB/SAFE
$0
$0.003137
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
DGB/BTC
$0
$0.003480
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
ZEN/SAFE
$0
$0.435709
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
ZEL/SAFE
$0
$0.000145
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
ZEL/BTC
$0
$0.036019
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
HUSH/SAFE
$0
$0.065356
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
SAFE/DOGE
$0
$0.017625
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
RITO/SAFE
$0
$0.000131
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
AQUA/SAFE
$0
$0.000044
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
AQUA/BTC
$0
$0.061049
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 43 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API