დეტალები

Nanu Exchange is a comparatively small Brazilian cryptocurrency exchange that focuses on trading in NanuCoin (NNC). It also works with fiat (BRL), but is not exactly an entry-level service, as coin-to-coin trading is also enabled.

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $168.34
0.017229 BTC
Rank 266
ვალუტები31
FeesLink
Regulated No
CommunicationChat
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 1 minute ago
API StatusLast check 1 minute ago
Security Protection
https,
ddos shield
HQ LocationBrazil

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
FTH/BTC
$56.44
$0.001660
33.54%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
BCCX/NNC
$38.00
$0.006749
22.58%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
NNC/BTC
$16.91
$0.013186
10.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
BCCX/BTC
$15.40
$0.006056
9.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
BCCX/DOGE
$11.80
$0.005990
7.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
DOGE/BTC
$10.74
$0.002637
6.38%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
ETH/BTC
$8.56
$214.88
5.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
BLES/ETH
$2.78
$0.000897
1.65%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
FBC/WAVES
$1.98
$0.008553
1.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
BCCX/LTC
$1.94
$0.005707
1.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
WAVES/BTC
$1.61
$1.37
0.96%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
MIC3/DOGE
$0.937008
$0.000000
0.56%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
BLES/BTC
$0.506545
$0.000391
0.30%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
NNC/DOGE
$0.245431
$0.011068
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
GCM/ETH
$0.201067
$0.000046
0.12%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
XLM/BTC
$0.189513
$0.084782
0.11%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
FBC/DOGE
$0.020979
$0.005521
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
FBC/NNC
$0.017899
$0.006629
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
NNC/WAVES
$0.002134
$0.015707
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
NNC/TIBX
$0.000817
$0.038680
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
TIBX/WAVES
$0.000695
$0.071395
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
MIC3/WAVES
$0.000513
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
PAPER/BTC
$0
$0.000098
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
XMR/BTC
$0
$70.33
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
BLES/DOGE
$0
$0.000547
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
JRC/BTC
$0
$0.400467
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
PAPER/TIBX
$0
$0.000565
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
MDTK/ETH
$0
$0.001333
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
NNC/ETH
$0
$0.026723
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
AXAI/TIBX
$0
$0.112935
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
BLES/TIBX
$0
$0.001976
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
GCM/BTC
$0
$0.000098
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
MIC3/NNC
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
MIC3/TIBX
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
TORR/NNC
$0
$0.000981
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
PAPER/NNC
$0
$0.000146
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
BAB/DOGE
$0
$0.000964
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
LTC/BTC
$0
$78.14
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
DGB/BTC
$0
$0.014554
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
ICOL/BTC
$0
$0.001172
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
POT/BTC
$0
$0.048837
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
SCOL/BTC
$0
$0.005274
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
PAISA/BTC
$0
$0.000004
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
GFNCASH/BTC
$0
$0.000098
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
NACA/BTC
$0
$0.000977
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
BAB/BTC
$0
$0.000977
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
AXAI/BTC
$0
$0.002344
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
MDTK/LTC
$0
$0.000778
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
POT/NNC
$0
$0.004773
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
MDTK/DOGE
$0
$0.000573
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
MDTK/WAVES
$0
$0.001000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
MDTK/BTC
$0
$0.000586
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
PWC/BTC
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
TORR/BTC
$0
$0.000488
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
forfun/BTC
$0
$0.003223
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
forfun/WAVES
$0
$0.002570
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
FBC/BTC
$0
$0.019535
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
DGB/NNC
$0
$0.039777
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
MDTK/NNC
$0
$0.000331
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
PWC/NNC
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
NNC/LTC
$0
$0.015144
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
forfun/DOGE
$0
$0.001823
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
XBB/BTC
$0
$38 093.24
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 63 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API