მნიშვნელოვანი: HBUS Cease to Operate. Read more about it

დეტალები

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $0 Rank 0
ვალუტები22
FeesLink
Regulated Yes
CommunicationBlog
Telegram
Twitter
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 1 minute ago
API StatusLast check 1 minute ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$177 716 575
$9 899.58
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$163 935 031
$271.14
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$81 480 871
$396.30
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$62 288 053
$78.95
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$37 493 448
$271.03
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$33 824 239
$0.281351
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$28 264 199
$9.65
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$11 136 482
$396.13
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$10 299 259
$1.002400
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$9 540 418
$62.88
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$8 738 298
$107.44
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$8 250 242
$78.92
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$5 066 995
$0.060919
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$3 495 259
$0.886408
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$3 140 133
$0.281223
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$2 733 857
$83.76
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$2 657 065
$107.38
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$2 345 922
$9.64
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$2 222 550
$62.87
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$1 823 029
$83.70
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$1 582 490
$2.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$1 489 852
$0.028266
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$1 387 635
$0.072572
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$728 536
$9 891.62
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$511 723
$0.545158
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$501 143
$0.028300
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$296 683
$0.060856
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$262 328
$0.002662
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$239 642
$271.08
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$211 731
$83.72
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$210 421
$0.224158
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$124 670
$0.885723
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$116 557
$2.13
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$109 851
$0.286113
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$96 207.48
$0.072532
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$95 583.66
$0.000353
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$76 689.35
$0.281400
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$70 235.92
$0.028159
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$67 264.04
$0.002662
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$60 545.91
$1.62
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$55 080.36
$0.060651
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$53 420.69
$0.285873
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$48 192.91
$0.885252
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$42 355.04
$2.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$39 569.51
$2.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$37 538.71
$0.072564
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$31 517.65
$2.13
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$29 477.42
$0.222940
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$26 385.33
$0.002662
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$22 303.65
$0.544535
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$18 579.25
$1.62
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$18 375.98
$0.544230
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$17 588.01
$0.000356
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$15 777.22
$0.285886
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$14 856.59
$2.11
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$12 081.11
$0.223649
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$11 046.86
$0.000355
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 57 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API