დეტალები

They were the first trading platform to introduce a dividend token, known as Dragon Token and they guaranteed that they would distribute all of the commission income from the daily transactions.

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $362 554 035
37 993.03 BTC
Rank 340
ვალუტები100
FeesLink
Regulated No
CommunicationTelegram
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check less than a minute ago
API StatusLast check less than a minute ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$102 212
$0.811139
0.03%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
2
$65 824.44
$0.251664
0.02%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
3
$25 527.01
$0.000467
0.01%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
4
$5 790.50
$0.006401
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
5
$1 629.67
$0.000054
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
6
$17.85
$0.000139
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
7
$10.65
$0.000290
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
8
$0.320625
$0.000280
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
9
$1 501 319
$4.19
0.41%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
10
$342 650
$0.056780
0.09%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
11
$82 712.75
$0.486884
0.02%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
12
$48 173.44
$0.001943
0.01%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
13
$6 903.40
$0.015782
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
14
$5 638.42
$0.251221
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
15
$108 977 774
$9 555.44
30.09%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
16
$36 581 195
$3.93
10.10%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
17
$31 832 616
$254.23
8.79%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
18
$26 832 796
$4.70
7.41%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
19
$24 362 254
$13.88
6.73%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
20
$22 666 615
$6.51
6.26%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
21
$19 554 693
$68.08
5.40%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
22
$17 434 613
$281.78
4.81%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
23
$16 527 193
$363.01
4.56%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
24
$8 714 919
$0.268307
2.41%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
25
$6 842 421
$0.514557
1.89%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
26
$3 407 287
$2.34
0.94%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
27
$2 702 042
$0.412087
0.75%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
28
$2 610 173
$0.019351
0.72%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
29
$2 396 250
$101.98
0.66%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
30
$2 240 090
$0.523079
0.62%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
31
$1 771 423
$0.373585
0.49%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
32
$1 716 316
$0.693729
0.47%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
33
$1 698 942
$4.36
0.47%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
34
$1 530 830
$59.35
0.42%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
35
$1 508 092
$1.98
0.42%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
36
$1 391 360
$21.80
0.38%
Spot
Transaction Mining
2 minutes ago
37
$1 226 530
$0.134755
0.34%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
38
$1 222 727
$1.99
0.34%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
39
$1 150 285
$0.188998
0.32%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
40
$1 139 394
$8.78
0.31%
Spot
Transaction Mining
2 minutes ago
41
$1 074 947
$1.130982
0.30%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
42
$792 336
$0.261991
0.22%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
43
$721 669
$0.310418
0.20%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
44
$601 480
$11.54
0.17%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
45
$586 220
$75.49
0.16%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
46
$535 214
$0.523881
0.15%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
47
$502 863
$0.015641
0.14%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
48
$474 319
$0.053742
0.13%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
49
$460 673
$0.068571
0.13%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
50
$457 982
$0.136259
0.13%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
51
$450 040
$0.059990
0.12%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
52
$395 534
$19.44
0.11%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
53
$375 570
$0.090414
0.10%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
54
$365 996
$0.006045
0.10%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
55
$357 338
$1.048866
0.10%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
56
$346 305
$0.003850
0.10%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
57
$276 252
$0.913609
0.08%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
58
$266 223
$0.014478
0.07%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
59
$254 938
$0.037699
0.07%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
60
$247 200
$0.001652
0.07%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
61
$208 550
$0.002588
0.06%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
62
$196 381
$0.017446
0.05%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
63
$180 370
$0.046723
0.05%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
64
$176 539
$0.034491
0.05%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
65
$169 583
$0.031473
0.05%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
66
$154 767
$0.066676
0.04%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
67
$150 650
$0.022794
0.04%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
68
$124 894
$0.017358
0.03%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
69
$105 742
$0.118453
0.03%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
70
$101 569
$0.003910
0.03%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
71
$96 091.21
$0.016945
0.03%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
72
$69 047.04
$0.739951
0.02%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
73
$62 368.03
$0.000718
0.02%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
74
$58 980.66
$0.000501
0.02%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
75
$37 041.68
$0.027583
0.01%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
76
$31 684.40
$0.002002
0.01%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
77
$28 201.88
$0.000955
0.01%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
78
$21 144.73
$0.088363
0.01%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
79
$11 304.37
$0.008799
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
80
$10 503.21
$0.007119
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
81
$1 684.06
$0.132951
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
82
$295.46
$0.057171
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
83
$97.97
$0.001885
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
84
$36.17
$0.000277
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
85
$17.21
$4.01
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
86
$10.28
$0.266797
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
87
$3.96
$0.000100
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
88
$2.67
$0.050132
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
89
$1.92
$0.002541
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
90
$1.26
$0.011691
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
91
$0.290058
$0.000257
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
92
$0.257904
$0.073687
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
93
$0.113335
$0.003176
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
94
$0.024280
$0.001003
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
95
$0.000576
$0.575718
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
96
$393 499
$0.042512
0.11%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
97
$55 144.37
$0.001225
0.02%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
98
$13 006.66
$0.001713
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
99
$1 310.59
$0.129587
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
100
$237.96
$0.000095
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
101
$15.64
$0.000254
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
102
$3.65
$0.002670
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
103
$1.62
$0.000254
0%
Spot
Transaction Mining
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 103 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API