დეტალები

Deliondex is a decentralized cryptocurrency exchange operates on top of Bitshares blockchain. Our target market is Indonesian users which now has limited access to cryptocurrency world because there are only 2 exchanges currently operating in Indonesia. Also we are combining all services into one ecosystem for masternode coins, like masternode statistics, masternode monitoring service and masternode hosting service. Investors can do research, buy on deliondex, hosting their masternode and monitor the masternode all in one ecosystem provided by Delion Project.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $6.56
0.000686 BTC
Rank 301
ვალუტები43
FeesLink
Regulated No
Type Decentralized Exchange
CommunicationChat
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 2 minutes ago
API StatusLast check 2 minutes ago
Security Protection
https

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
DOGE/BTC
$3.37
$0.002720
51.41%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
BTC/DOGE
$3.18
$9 025.29
48.59%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
ARC/BTC
$0
$0.002291
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
ARC/DLN
$0
$0.001058
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
BYRON/DOGE
$0
$0.012857
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
GENIX/BTS
$0
$0.000218
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
DGB/BTC
$0
$0.023868
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
LTC/BTS
$0
$0.763677
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
GENIX/DOGE
$0
$0.000103
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
LTC/BTC
$0
$66.83
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
LTC/DOGE
$0
$20.29
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
CSTL/BTC
$0
$0.954731
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
BTC/DLN
$0
$7 337.49
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
GENIX/DLN
$0
$0.000195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
ASAFE/BTS
$0
$0.046284
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
MOCHA/BTC
$0
$0.000048
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
DOGE/DLN
$0
$0.002272
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
BTS/DLN
$0
$0.018034
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
DOGE/BTS
$0
$0.002870
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
BTC/BTS
$0
$9 562.71
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
MCLB/BTS
$0
$0.005554
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
MCLB/BTC
$0
$0.003342
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
BC/BTS
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
BYRON/BTS
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
CCY/BTC
$0
$0.009547
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
VSX/BTS
$0
$0.001157
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
PGN/BTC
$0
$0.000191
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
PWC/BTC
$0
$4.77
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
BLCR/DLN
$0
$0.000016
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
RVN/DOGE
$0
$0.019799
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
PGN/BTS
$0
$0.000297
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
KONJ/DLN
$0
$0.000057
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
LABX/BTC
$0
$0.361747
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
PGN/DOGE
$0
$0.000206
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
KONJ/BTS
$0
$0.000046
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
TELOS/BTC
$0
$0.002100
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
KONJ/BTC
$0
$0.000051
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
ARC/BTS
$0
$0.002777
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
PGN/DLN
$0
$0.000122
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
GIN/BTC
$0
$0.001337
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
REEX/BTC
$0
$0.008593
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
KONJ/DOGE
$0
$0.000051
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
XLQ/BTC
$0
$0.004774
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
GENIX/BTC
$0
$0.000082
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
BYRON/BTC
$0
$0.006779
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
ARC/DOGE
$0
$0.002149
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
CRM/BTC
$0
$0.002766
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
CBN/DOGE
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
BIC/BTS
$0
$0.002314
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
DLN/BTC
$0
$0.002112
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
BTS/DOGE
$0
$0.020736
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
BLCR/BTC
$0
$0.000095
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
BC/BTC
$0
$0.000048
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
RVN/BTC
$0
$0.020527
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
DLN/BTS
$0
$0.002083
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
RVN/BTS
$0
$0.024067
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
SMART/BTS
$0
$0.002314
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
SMART/BTC
$0
$0.003001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
ASAFE/BTC
$0
$0.057284
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
LTNCG/BTS
$0
$0.004628
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
BTS/BTC
$0
$0.023104
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
QBC/BTC
$0
$0.000286
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
VSX/BTC
$0
$0.000191
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
LTNCG/BTC
$0
$0.000955
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
PRIV/BTC
$0
$0.004296
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
COTN/BTC
$0
$0.000048
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
CBN/DLN
$0
$0.326231
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
CLG/BTC
$0
$0.000286
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
CBN/BTC
$0
$0.033415
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
FDR/BTC
$0
$0.017185
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
FDR/DLN
$0
$0.321362
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
COW/BTS
$0
$0.092567
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
XDNA/BTC
$0
$0.024823
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
BIC/DLN
$0
$0.001621
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
COW/DLN
$0
$0.243456
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
XIND/BTC
$0
$0.000095
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
CSM/DLN
$0
$0.000162
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
BTCV/DOGE
$0
$0.282843
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
CSM/BTS
$0
$0.000102
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
CSM/DOGE
$0
$0.001286
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
CSM/BTC
$0
$0.000095
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
BTCV/BTS
$0
$0.023142
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
BTCV/BTC
$0
$0.190946
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
VSX/DOGE
$0
$0.000154
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
LTNCG/DOGE
$0
$0.035890
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
XUEZ/BTC
$0
$0.012411
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
COW/DOGE
$0
$0.125994
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
BIC/DOGE
$0
$0.000129
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
DLN/DOGE
$0
$0.001837
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
MW/BTC
$0
$0.034370
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
BIC/BTC
$0
$0.000193
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
RVN/DLN
$0
$0.016230
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
BC/DOGE
$0
$0.000257
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
XIND/DOGE
$0
$0.000008
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
COW/BTC
$0
$0.038189
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
PWC/DOGE
$0
$0.025713
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 96 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API