დეტალები

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $457 801
47.76 BTC
Volume ERV
N/A
ვალუტები180
FeesLink
Regulated No
Type Decentralized Exchange
CommunicationBlog
Telegram
Twitter
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check less than a minute ago
API StatusLast check less than a minute ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$164 545
$237.61
34.23%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$159 947
$9 559.96
33.27%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$56 800.00
$0.707797
11.82%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$19 335.32
$238.48
4.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$16 362.41
$0.018988
3.40%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$7 967.34
$1.44
1.66%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$3 887.84
$0.127403
0.81%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$1 957.60
$236.70
0.41%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$1 713.66
$0.003546
0.36%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$1 672.29
$0.041333
0.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$1 663.97
$0.008916
0.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$1 572.35
$1.006160
0.33%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$1 381.03
$0.007028
0.29%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$1 000.68
$1.000680
0.21%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$1 000.68
$1.000680
0.21%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$1 000.68
$1.000680
0.21%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$971.87
$0.034300
0.20%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$861.17
$0.019899
0.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$776.00
$195.47
0.16%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$727.32
$0.000293
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$706.49
$0.002595
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$702.61
$0.235932
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$659.96
$0.003845
0.14%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$580.95
$0.056718
0.12%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$543.32
$0.014161
0.11%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$520.95
$1.005683
0.11%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$499.01
$1.001878
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$439.74
$0.231686
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$435.10
$0.087295
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$416.18
$0.111028
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$401.54
$0.228147
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$394.51
$0.033012
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$365.70
$0.000731
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$280.08
$2.36
0.06%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$240.75
$0.097770
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$213.65
$0.105768
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$213.51
$0.099099
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$197.00
$0.000394
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$186.00
$7.79
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$181.67
$0.330305
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$175.26
$0.000590
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$170.51
$0.014156
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$159.83
$0.003775
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$139.67
$0.589831
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$139.16
$5.01
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$135.14
$0.030409
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$134.29
$0.023617
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$129.76
$12.98
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$123.76
$0.011797
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$117.97
$23.59
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$111.20
$0.003067
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$109.89
$0.042609
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$103.53
$10 353.34
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$100.29
$15.45
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$99.76
$3 381.64
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$97.27
$0.026476
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$90.17
$0.007078
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$89.07
$0.294491
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$85.57
$0.232768
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$83.09
$0.112280
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$80.93
$0.354960
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$80.85
$96.73
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$70.78
$2.36
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$67.65
$0.001416
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$65.36
$0.000000
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$63.63
$7.08
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$61.71
$0.011808
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$59.12
$0.011799
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$58.44
$0.032627
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$56.71
$0.000165
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$54.87
$0.000897
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$53.18
$37.99
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$49.21
$0.000559
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$47.77
$0.224483
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$44.17
$0.761118
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
$42.69
$0.041288
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
$41.68
$0.012033
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
$41.29
$0.058983
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
$40.01
$0.002329
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
$39.42
$0.017884
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
$38.79
$0.096968
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
$38.22
$1.91
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
$35.82
$0.453368
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
$35.63
$0.048649
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
$32.66
$0.000031
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
$32.15
$1.89
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
$31.84
$0.031841
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
$30.79
$0.017058
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
$30.67
$0.030671
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
$28.58
$1.179662
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
$28.43
$0.048781
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
$26.95
$168.43
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
$26.08
$0.011797
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
$22.79
$0.000236
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
$22.32
$0.037199
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
$22.12
$0.008753
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
$21.23
$47.19
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
$20.56
$0.018875
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
$20.51
$0.001227
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$20.46
$0.130593
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
101
$20.44
$4.48
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
$19.87
$0.993730
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
$19.74
$0.002142
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
$19.28
$0.193012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
$18.96
$2.32
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
$18.68
$186.80
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
$18.54
$0.000802
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
$17.44
$0.017617
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
$15.92
$0.002869
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
$14.88
$135.38
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
$14.04
$0.070213
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
$13.39
$0.001607
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
$12.87
$0.000104
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
$12.19
$0.014864
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
$12.17
$0.047186
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
$11.42
$0.519051
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
$11.29
$0.057567
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
$10.95
$0.068420
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
$10.76
$0.013396
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
$10.66
$0.000009
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
$10.51
$0.014760
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
$10.50
$0.000210
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
$10.28
$0.014628
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
124
$10.25
$0.025858
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
125
$10.00
$0.702510
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
126
$9.44
$471.86
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
127
$9.07
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
128
$8.71
$6.01
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
129
$8.71
$174.17
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
130
$8.57
$0.002123
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
131
$8.34
$2.12
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
132
$7.14
$0.000495
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
133
$7.08
$0.023593
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
134
$6.61
$0.009440
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
135
$6.36
$0.000035
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
136
$5.93
$0.000014
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
137
$5.66
$0.283119
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
138
$5.52
$0.000314
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
139
$5.01
$0.000501
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
140
$4.81
$0.000236
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
141
$4.48
$0.004483
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
142
$4.48
$0.000045
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
143
$4.40
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
144
$4.26
$0.000316
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
145
$4.24
$0.235696
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
146
$3.89
$0.000026
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
147
$3.78
$0.002402
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
148
$3.69
$0.010733
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
149
$3.62
$0.000238
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
150
$3.34
$0.000842
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
151
$3.07
$0.030671
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
152
$2.98
$0.000597
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
153
$2.83
$0.003419
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
154
$2.69
$0.134484
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
155
$2.69
$0.051712
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
156
$2.41
$0.277504
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
157
$2.39
$0.030674
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
158
$2.36
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
159
$2.23
$0.001156
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
160
$1.99
$0.000540
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
161
$1.89
$0.000236
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
162
$1.89
$0.000009
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
163
$1.80
$0.841689
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
164
$1.70
$0.000500
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
165
$1.43
$0.002831
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
166
$1.23
$0.031457
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
167
$1.185560
$0.000474
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
168
$1.179662
$0.001180
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
169
$1.029679
$10 296.79
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
170
$0.993039
$0.003310
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
171
$0.901733
$0.001652
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
172
$0.839698
$0.000460
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
173
$0.707797
$0.014156
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
174
$0.655892
$0.000328
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
175
$0.621446
$0.002071
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
176
$0.594549
$0.016515
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
177
$0.567417
$0.003067
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
178
$0.556977
$0.004188
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
179
$0.548779
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
180
$0.500077
$1.000154
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
181
$0.130518
$0.005301
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
182
$0.097997
$0.000026
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
183
$0.020256
$0.035390
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
184
$0.004061
$0.009496
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
185
$17 209.12
$101.45
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
186
$8 689.78
$0.086823
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
187
$3 523.88
$0.003577
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
188
$1 899.81
$0.210133
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
189
$1 425.23
$0.051905
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
190
$334.84
$0.075498
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
191
$237.82
$0.754983
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
192
$184.93
$0.106170
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
193
$174.03
$0.235696
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
194
$116.46
$0.235932
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
195
$89.33
$0.017525
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
196
$51.39
$8.56
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
197
$50.59
$0.003664
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
198
$41.61
$0.000283
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
199
$16.70
$0.235932
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
200
$8.07
$0.094373
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 200 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API