დეტალები

CoinTiger is a centralized Singapore exchange. They created their own coin - Tiger Cash which is a blockchain digital asset based on Ethereum.

CoinTiger has a reported 24h volume of $455 776 917 with an Estimated Real Volume of $126 722 391 It is a Centralized Exchange that offers 112 currencies and has a 20.85% Confidence Score based on our Algorithms.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $455 776 917
14 232.83 BTC
Volume ERV $126 722 391
ვალუტები112
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationTelegram
Twitter
Referral
ვებ-გვერდი
cointiger.top Alexa Rank 7.45M
Website statusLast check less than a minute ago
API StatusLast check less than a minute ago
Security Protection
https
HQ LocationSingapore

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$9 364 205
$90.20
2.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$7 568 129
$450.65
1.66%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$6 152 525
$1 229.61
1.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$4 729 032
$2.61
1.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$3 448 179
$133.92
0.76%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$2 732 358
$107.13
0.60%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$2 460 402
$0.280460
0.54%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$1 876 168
$23.43
0.41%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$1 693 465
$30 639.19
0.37%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$906 856
$2.28
0.20%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$881 684
$0.271125
0.19%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$810 933
$12.01
0.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$802 410
$7.41
0.18%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$714 852
$1 767.35
0.16%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$681 057
$3.40
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$675 993
$40.35
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$579 378
$186.07
0.13%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$476 711
$2.61
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$458 670
$0.137742
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$330 036
$0.280669
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$306 080
$186.53
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$276 017
$0.323458
0.06%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$211 788
$0.028945
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$130 512
$0.045807
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$126 471
$2.03
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$118 327
$90.19
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$107 849
$0.008590
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$106 685
$8.41
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$83 812
$2.61
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$80 643
$1 270.03
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$80 542
$107.00
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$79 598
$13.43
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$54 225
$0.000345
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$52 806
$0.121082
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$42 271
$23.24
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$41 080
$0.999080
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$39 797
$1.39
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$25 438
$0.220402
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$16 689
$0.982571
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$12 947
$0.758459
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$9 541
$0.270535
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$7 797
$20.24
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$7 226
$1.59
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$5 340
$3.38
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$5 069
$0.007283
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$4 417
$0.500090
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$3 463
$19.40
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$2 813
$0.062998
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$1 966
$0.000661
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$875
$0.365943
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$349
$0.503566
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$329
$0.061471
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$297
$0.272231
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$267
$0.024012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$158
$0.024376
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$109
$7.33
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$94
$0.000618
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$90
$3.37
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$36
$0.049945
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$84 588 101
$31 956.13
18.54%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$71 899 510
$32 064.69
15.76%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$17 060 444
$16.36
3.74%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$8 807 243
$19.94
1.93%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$160 638
$0.993021
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$9 838
$0.000263
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$6 651
$0.000024
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$5 200
$0.026893
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$84 064 764
$1 225.63
18.43%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$48 575 674
$133.94
10.65%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$40 630 822
$1 231.26
8.91%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$37 205 274
$0.280751
8.16%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$4 340 341
$185.99
0.95%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$3 603 264
$0.191456
0.79%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$1 551 689
$0.006563
0.34%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$1 189 193
$0.050809
0.26%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
$885 199
$0.006425
0.19%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
$556 348
$0.000043
0.12%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
$432 577
$0.373306
0.09%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
$338 018
$213.94
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
$178 736
$0.000262
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
$103 306
$0.003891
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
$84 613
$0.004162
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
$75 584
$0.318879
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
$67 217
$0.099384
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
$52 437
$0.034747
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
$48 410
$1.46
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
$42 329
$0.003558
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
$42 255
$0.012041
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
$25 531
$0.009669
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
$20 629
$0.008004
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
$20 626
$0.267442
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
$19 821
$0.013838
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
$16 294
$0.009285
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
$14 314
$0.013814
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
$13 391
$0.016648
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
$10 958
$1.37
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
$8 805
$0.000305
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
$7 612
$0.001822
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
$5 305
$0.211201
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$3 956
$0.118213
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
101
$3 575
$0.007958
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
$2 001
$0.057949
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
$1 409
$0.000170
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
$1 408
$0.014676
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
$856
$0.006701
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
$655
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
$606
$0.034099
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
$469
$0.004695
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
$365
$0.001921
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
$177
$0.001285
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
$103
$0.006403
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
$76
$0.000018
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
$32
$0.000136
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
$14
$0.305855
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
$7
$0.000960
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
$1.152508
$0.002300
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
$0
$6.30
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
$0
$0.026489
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
$0
$0.066593
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
$0
$19.76
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
124
$0
$50.01
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
125
$0
$0.001619
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
126
$0
$0.000086
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
127
$0
$0.001281
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
128
$0
$0.020810
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
129
$0
$34.41
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
130
$0
$0.001483
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
131
$0
$0.000247
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
132
$0
$0.012806
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
133
$0
$0.001285
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
134
$0
$0.000640
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
135
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
136
$0
$0.000640
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
137
$0
$0.000960
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
138
$0
$0.000037
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
139
$0
$0.003001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
140
$0
$0.283662
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
141
$0
$0.035858
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
142
$0
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
143
$0
$0.134467
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
144
$0
$0.149027
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
145
$0
$0.000960
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
146
$0
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
147
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
148
$0
$0.010872
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
149
$0
$0.009605
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
150
$0
$0.000074
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
151
$0
$0.000640
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
152
$0
$0.000197
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
153
$0
$0.004802
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
154
$0
$0.135748
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
155
$0
$0.002718
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
156
$0
$0.001000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
157
$0
$0.384192
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
158
$0
$0.006083
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
159
$0
$0.000198
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
160
$0
$0.008031
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
161
$0
$0.006042
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
162
$0
$0.032016
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
163
$0
$0.001601
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
164
$241 163
$449.92
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
165
$674 136
$2.16
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
166
$50 293.08
$0.041414
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
167
$0
$0.000320
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 167 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API