დეტალები

CoinAll is an exchange that is owned by Hong Kong-based digital asset trading platform OKEx. The exchange offers the opportunity for classic traders to trade over one hundred types of popular and emerging tokens.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $7 430 269
557.50 BTC
Volume ERV $18 754.00
ვალუტები81
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationBlog
ვებ-გვერდი
coinall.com Alexa Rank 334k
Website statusLast check 5 minutes ago
API StatusLast check 5 minutes ago
Security Protection
https

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$7 844
$13 274.00
0.11%
Spot
Percentage
2 minutes ago
2
$4 213
$0.244600
0.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
3
$511
$0.238221
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
4
$245
$382.19
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
5
$222
$0.015219
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
6
$48
$14.37
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
7
$45
$0.000292
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
8
$24
$0.237391
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
9
$18
$4.59
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
10
$16
$7.06
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
11
$13
$0.015189
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
12
$11
$0.015322
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
13
$5
$0.245149
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
14
$5
$162.67
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
15
$5
$0.014418
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
16
$4
$115.78
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
17
$4
$0.026152
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
18
$4
$0.732783
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
19
$4
$0.076076
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
20
$3
$0.010925
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
21
$3
$2.98
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
22
$2
$1.001915
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
23
$2
$0.999250
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
24
$2
$11.12
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
25
$2
$1.88
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
26
$2
$0.180931
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
27
$1.065120
$0.338413
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
28
$1.021104
$0.092864
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
29
$1.010339
$0.016974
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
30
$0.963966
$163.38
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
31
$0.887960
$0.000293
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
32
$0.695010
$2.59
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
33
$0.205730
$0.251811
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
34
$0.204514
$0.002651
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
35
$0.047723
$1.95
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
36
$6 521 303
$0.514147
87.83%
Spot
Percentage
2 minutes ago
37
$619 236
$1.005234
8.34%
Spot
Percentage
2 minutes ago
38
$179 119
$0.056098
2.41%
Spot
Percentage
2 minutes ago
39
$55 621
$0.007509
0.75%
Spot
Percentage
2 minutes ago
40
$18 539
$0.000933
0.25%
Spot
Percentage
2 minutes ago
41
$13 227
$0.125106
0.18%
Spot
Percentage
2 minutes ago
42
$3 414
$13 256.72
0.05%
Spot
Percentage
2 minutes ago
43
$796
$0.001732
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
44
$129
$0.000150
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
45
$37
$0.005006
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
46
$0
$0.601739
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
47
$0
$0.000400
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
48
$0
$0.728133
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
49
$0
$0.003331
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
50
$0
$0.000770
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
51
$0
$0.480490
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
52
$0
$0.650799
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
53
$0
$0.000100
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
54
$0
$0.000015
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
55
$0
$0.013590
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
56
$0
$0.243352
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
57
$0
$1.28
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
58
$0
$0.000017
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
59
$0
$114.88
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
60
$0
$55.92
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
61
$0
$5.28
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
62
$0
$0.245416
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
63
$0
$65.58
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
64
$0
$2.58
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
65
$0
$11.10
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
66
$0
$0.075643
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
67
$0
$54.06
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
68
$0
$0.249206
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
69
$0
$0.000766
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
70
$0
$0.092303
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
71
$0
$0.005748
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
72
$0
$0.306437
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
73
$0
$263.93
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
74
$0
$0.000038
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
75
$0
$0.002928
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
76
$0
$0.001732
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
77
$0
$0.000666
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
78
$0
$0.881434
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
79
$0
$0.437005
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
80
$0
$1.82
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
81
$0
$0.003004
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
82
$0
$4.61
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
83
$0
$4.60
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
84
$0
$1.33
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
85
$0
$0.003304
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
86
$0
$0.000533
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
87
$0
$5.30
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
88
$0
$56.08
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
89
$0
$0.026287
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
90
$0
$11.59
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
91
$0
$2.87
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
92
$0
$14.50
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
93
$0
$65.82
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
94
$0
$264.73
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
95
$0
$0.013190
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
96
$0
$0.999250
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
97
$0
$54.29
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
98
$0
$383.71
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
99
$0
$0.000533
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
100
$0
$0.000225
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
101
$0
$0.094196
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
102
$0
$0.300369
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
103
$0
$0.000400
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
104
$0
$0.096727
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
105
$0
$0.326422
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
106
$0
$0.003604
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
107
$0
$0.331496
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
108
$0
$0.050495
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
109
$0
$0.003204
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
110
$0
$0.178399
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
111
$0
$10.73
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
112
$0
$0.279343
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
113
$0
$0.161612
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
114
$0
$0.400633
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
115
$0
$0.002303
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
116
$0
$0.072346
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
117
$0
$0.000287
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
118
$0
$0.015419
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
119
$0
$0.000452
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
120
$0
$0.199850
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
121
$0
$0.000939
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
122
$0
$0.000031
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
123
$0
$0.001332
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
124
$0
$0.021292
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
125
$0
$1.87
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
126
$0
$0.812723
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 126 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API