დეტალები

CoinAll is an exchange that is owned by Hong Kong-based digital asset trading platform OKEx. The exchange offers the opportunity for classic traders to trade over one hundred types of popular and emerging tokens.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $12 221 655
1 282.73 BTC
Rank 113
ვალუტები82
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationBlog
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 2 minutes ago
API StatusLast check 2 minutes ago
Security Protection
https

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$16 142.40
$0.080417
0.13%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$12 153.55
$7.04
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$9 923.74
$194.81
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$6 234.59
$238.65
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$2 537.31
$11.50
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$1 654.39
$0.080470
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$575.69
$9 539.98
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$502.30
$4.39
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$422.90
$0.364458
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$269.62
$0.223910
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$266.59
$46.27
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$263.64
$0.224767
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$233.86
$0.204852
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$222.01
$0.015779
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$211.24
$0.018214
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$204.32
$4.38
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$191.32
$0.016222
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$143.17
$0.346060
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$128.93
$0.072795
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$102.72
$0.562157
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$89.93
$0.364470
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$86.23
$2.71
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$63.54
$0.016198
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$51.46
$0.217240
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$51.26
$0.024964
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$48.29
$11.49
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$34.95
$77.37
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$31.64
$0.246778
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$29.85
$0.246883
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$23.71
$14.67
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$23.22
$2.71
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$22.28
$0.000097
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$20.59
$0.125961
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$20.32
$1.105258
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$12.13
$1.001402
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$12.10
$1.000449
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$12.03
$0.997591
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$11.98
$0.042114
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$11.77
$0.204663
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$11.74
$1.80
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$9.93
$0.334436
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$7.99
$0.319763
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$3.06
$7.04
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$2.98
$1.50
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$0.240502
$0.019914
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$8 247 284
$2.94
67.52%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$2 581 700
$0.109478
21.14%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$1 141 545
$0.000207
9.35%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$81 082.27
$9 520.94
0.66%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$54 534.68
$0.005504
0.45%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$52 492.88
$0.066220
0.43%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$1 483.81
$0.004207
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$567.66
$0.000858
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$235.37
$0.000667
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$17.71
$0.519471
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$0.000317
$0.634258
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$0
$0.335124
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$0
$0.002141
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$0
$0.000008
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$0
$0.002381
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$0
$0.000007
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$0
$0.190562
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$0
$0.002382
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$0
$0.428122
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$0
$0.095061
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$0
$0.000370
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$0
$0.650483
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$0
$0.004752
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$0
$52.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$0
$242.18
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$0
$0.006004
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$0
$0.011243
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$0
$0.245219
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$0
$0.080798
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
$0
$0.072884
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
$0
$77.52
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
$0
$0.593440
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
$0
$65.55
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
$0
$0.190181
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
$0
$0.025019
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
$0
$0.000476
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
$0
$0.003706
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
$0
$5.25
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
$0
$0.000672
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
$0
$0.000019
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
$0
$0.004859
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
$0
$0.410304
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
$0
$9.24
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
$0
$0.002382
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
$0
$0.876584
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
$0
$0.003002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
$0
$5.25
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
$0
$0.000281
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
$0
$5.25
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
$0
$0.004192
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
$0
$52.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
$0
$194.49
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
$0
$241.92
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$0
$0.009433
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
101
$0
$46.23
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
$0
$238.20
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
$0
$0.023153
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
$0
$0.904311
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
$0
$0.015411
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
$0
$0.004288
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
$0
$2.89
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
$0
$0.005050
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
$0
$0.547283
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
$0
$65.57
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
$0
$0.021057
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
$0
$0.003603
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
$0
$0.005470
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
$0
$0.002668
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
$0
$0.003202
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
$0
$0.000303
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
$0
$0.063267
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
$0
$6.75
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
$0
$0.409704
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
$0
$0.000476
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
$0
$0.052214
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
$0
$0.021406
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
$0
$0.023153
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
124
$0
$0.000304
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
125
$0
$0.000304
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
126
$0
$2.89
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
127
$0
$2.00
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 127 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API