დეტალები

CoinAll is an exchange that is owned by Hong Kong-based digital asset trading platform OKEx. The exchange offers the opportunity for classic traders to trade over one hundred types of popular and emerging tokens.

Coinall has a reported 24h volume of $3 952 787 with an Estimated Real Volume of $130 861 It is a Centralized Exchange that offers 80 currencies and has a 2.51% Confidence Score based on our Algorithms.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $3 952 787
114.07 BTC
Volume ERV $130 861
ვალუტები80
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationBlog
ვებ-გვერდი
coinall.com Alexa Rank 435.7k
Website statusLast check 5 minutes ago
API StatusLast check 5 minutes ago
Security Protection
https

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$88 556
$2.79
2.24%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$11 492
$34 731.44
0.29%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$6 897
$7.70
0.17%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$4 077
$0.288170
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$2 706
$0.350252
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$1 868
$6.35
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$366
$145.27
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$298
$2.74
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$286
$0.014893
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$201
$1 301.87
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$161
$0.014804
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$152
$0.502706
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$149
$0.020291
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$137
$145.02
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$114
$196.36
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$91
$20.33
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$63
$0.030046
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$51
$11.93
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$50
$0.285011
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$25
$0.998479
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$11
$95.44
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$11
$3.26
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$10
$0.000376
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$9
$6.40
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$7
$6.35
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$27 816
$0.331850
0.70%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$3 781 640
$0.212523
95.61%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$24 049
$0.003099
0.61%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$3 175
$0.188255
0.08%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$418
$0.004999
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$222
$0.597700
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$63
$0.019505
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$0.020802
$0.002080
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$0
$3.67
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$0
$150.65
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$0
$0.034323
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$0
$118.06
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$0
$3.11
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$0
$2.73
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$0
$117.88
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$0
$196.02
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$0
$25.14
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$0
$0.814731
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$0
$95.59
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$0
$0.007620
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$0
$0.002601
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$0
$0.001733
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$0
$0.000693
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$0
$0.000059
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$0
$0.030024
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$0
$0.000194
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$0
$6.83
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$0
$0.617115
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$0
$0.000130
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$0
$0.998479
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$0
$25.17
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$0
$0.001699
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$0
$0.287756
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$0
$0.001040
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$0
$2.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$0
$0.000170
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$0
$0.089959
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$0
$0.000113
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$0
$0.001387
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$0
$0.649707
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$0
$0.005200
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$0
$0.012828
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$0
$0.504524
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$0
$0.503473
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$0
$1 299.06
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$0
$3.34
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$0
$0.600729
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$0
$0.797396
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$0
$0.019505
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$0
$0.269728
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
$0
$0.455495
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
$0
$0.002627
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
$0
$0.638610
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
$0
$0.000300
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
$0
$0.072246
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
$0
$0.000360
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
$0
$0.015393
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
$0
$0.001534
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
$0
$0.520041
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
$0
$0.002444
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
$0
$0.000104
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
$0
$0.003467
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
$0
$20.28
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
$0
$1.042162
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
$0
$0.284636
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
$0
$0.899594
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
$0
$0.001387
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
$0
$0.703789
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
$0
$56.51
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
$0
$0.087367
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
$0
$0.004958
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
$0
$0.071488
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
$0
$0.749562
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
$0
$6.17
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$0
$0.000361
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
101
$0
$0.017508
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
$0
$1.066262
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
$0
$0.003598
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
$0
$34 496.05
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
$0
$0.454169
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
$0
$150.57
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
$0
$0.998479
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
$0
$0.229511
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
$0
$0.523161
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
$0
$7.69
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
$0
$0.003120
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
$0
$0.007802
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
$0
$0.012134
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
$0
$0.131397
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
$0
$2.79
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
$0
$0.003199
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
$0
$0.350161
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
$0
$0.243379
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
$0
$36.41
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
$0
$0.198910
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
$0
$0.001387
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
$0
$0.011547
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
$0
$0.001733
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
124
$0
$1.040082
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 124 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API