დეტალები

Catex was founded in August 2018. Catex is the first truly community-managed exchange platform in the blockchain space. All major decisions are made by the community and voted. The Catex management team will only be responsible for platform operations, marketing and major perceptions. Landing and technical support, including the implementation of new features, APP development, Coin listing, Customer service etc.

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $952 782 064
108 173 BTC
Rank 24
ვალუტები49
Regulated No
CommunicationTelegram
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 2 minutes ago
API StatusLast check 2 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield
HQ LocationChina

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$938 968
$0.000381
0.10%
Spot
Percentage
2 minutes ago
2
$1 021.81
$1.002120
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
3
$468.32
$0.018906
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
4
$403.99
$0.000275
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
5
$95.58
$0.002291
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
6
$75.41
$0.000441
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
7
$57.67
$0.998408
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
8
$53.22
$0.019208
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
9
$6.15
$0.001234
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
10
$0.089185
$0.000014
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
11
$22 150 587
$227.66
2.32%
Spot
Percentage
2 minutes ago
12
$21 743 144
$89.13
2.28%
Spot
Percentage
2 minutes ago
13
$16 634 716
$3.60
1.74%
Spot
Percentage
2 minutes ago
14
$13 133 733
$2.10
1.38%
Spot
Percentage
2 minutes ago
15
$10 077 421
$3.59
1.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
16
$9 479 540
$3.59
0.99%
Spot
Percentage
2 minutes ago
17
$8 634 832
$61.19
0.91%
Spot
Percentage
2 minutes ago
18
$7 978 591
$2.10
0.84%
Spot
Percentage
2 minutes ago
19
$5 658 755
$321.61
0.59%
Spot
Percentage
2 minutes ago
20
$4 229 541
$321.61
0.44%
Spot
Percentage
2 minutes ago
21
$1 766 986
$0.238844
0.19%
Spot
Percentage
2 minutes ago
22
$1 740 805
$0.016856
0.18%
Spot
Percentage
2 minutes ago
23
$1 602 294
$0.238431
0.17%
Spot
Percentage
2 minutes ago
24
$1 587 009
$0.000378
0.17%
Spot
Percentage
2 minutes ago
25
$1 559 132
$0.016923
0.16%
Spot
Percentage
2 minutes ago
26
$1 482 328
$0.005199
0.16%
Spot
Percentage
2 minutes ago
27
$1 218 175
$3.83
0.13%
Spot
Percentage
2 minutes ago
28
$1 216 326
$11.25
0.13%
Spot
Percentage
2 minutes ago
29
$1 210 256
$11.26
0.13%
Spot
Percentage
2 minutes ago
30
$1 177 871
$3.80
0.12%
Spot
Percentage
2 minutes ago
31
$1 153 205
$11.29
0.12%
Spot
Percentage
2 minutes ago
32
$954 725
$0.237835
0.10%
Spot
Percentage
2 minutes ago
33
$942 837
$0.016829
0.10%
Spot
Percentage
2 minutes ago
34
$889 689
$0.889577
0.09%
Spot
Percentage
2 minutes ago
35
$843 254
$0.059971
0.09%
Spot
Percentage
2 minutes ago
36
$838 278
$0.059828
0.09%
Spot
Percentage
2 minutes ago
37
$807 371
$0.220385
0.08%
Spot
Percentage
2 minutes ago
38
$779 945
$52.14
0.08%
Spot
Percentage
2 minutes ago
39
$712 786
$0.890344
0.07%
Spot
Percentage
2 minutes ago
40
$690 531
$52.10
0.07%
Spot
Percentage
2 minutes ago
41
$688 844
$0.006013
0.07%
Spot
Percentage
2 minutes ago
42
$572 469
$3.99
0.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
43
$559 315
$52.37
0.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
44
$445 272
$0.220015
0.05%
Spot
Percentage
2 minutes ago
45
$431 178
$3.98
0.05%
Spot
Percentage
2 minutes ago
46
$368 918
$0.246028
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
47
$348 246
$0.005198
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
48
$344 985
$0.246361
0.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
49
$33 318.60
$0.041086
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
50
$170.84
$0.000617
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
51
$104 182 462
$7.73
10.92%
Spot
Percentage
2 minutes ago
52
$93 037 897
$61.23
9.75%
Spot
Percentage
2 minutes ago
53
$81 134 349
$2.10
8.51%
Spot
Percentage
2 minutes ago
54
$70 104 706
$0.238415
7.35%
Spot
Percentage
2 minutes ago
55
$68 125 940
$89.29
7.14%
Spot
Percentage
2 minutes ago
56
$66 085 201
$322.35
6.93%
Spot
Percentage
2 minutes ago
57
$64 338 507
$3.60
6.75%
Spot
Percentage
2 minutes ago
58
$57 847 004
$8 809.59
6.06%
Spot
Percentage
2 minutes ago
59
$52 879 991
$0.000380
5.54%
Spot
Percentage
2 minutes ago
60
$20 831 331
$227.84
2.18%
Spot
Percentage
2 minutes ago
61
$20 281 670
$61.27
2.13%
Spot
Percentage
2 minutes ago
62
$18 118 269
$2.10
1.90%
Spot
Percentage
2 minutes ago
63
$17 783 889
$89.16
1.86%
Spot
Percentage
2 minutes ago
64
$16 259 506
$89.15
1.70%
Spot
Percentage
2 minutes ago
65
$14 696 108
$7.71
1.54%
Spot
Percentage
2 minutes ago
66
$9 907 116
$7.71
1.04%
Spot
Percentage
2 minutes ago
67
$9 686 799
$322.36
1.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
68
$9 409 245
$7.72
0.99%
Spot
Percentage
2 minutes ago
69
$8 162 559
$61.47
0.86%
Spot
Percentage
2 minutes ago
70
$2 497 535
$0.059927
0.26%
Spot
Percentage
2 minutes ago
71
$798 588
$0.005992
0.08%
Spot
Percentage
2 minutes ago
72
$20 293.44
$0.026522
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
73
$3 460.62
$0.105734
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
74
$1 595.00
$0.000301
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
75
$1 072.79
$0.000009
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
76
$622.28
$0.004049
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
77
$529.59
$0.000264
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
78
$76.47
$0.000405
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
79
$47.47
$0.001306
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
80
$34.25
$0.037888
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
81
$10.59
$0.000227
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
82
$9.10
$27.32
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
83
$3.06
$0.000010
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
84
$1.37
$0.033911
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
85
$0
$0.000134
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
86
$0
$0.025112
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
87
$0
$0.000617
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
88
$0
$0.000512
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
89
$0
$0.000441
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
90
$0
$0.000008
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
91
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
92
$0
$0.902811
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
93
$0
$0.000264
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
94
$0
$0.000441
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
95
$0
$0.000793
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
96
$0
$0.034672
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
97
$0
$0.185986
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
98
$0
$0.000865
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
99
$0
$19.23
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
100
$0
$0.002027
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
101
$0
$27.14
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
102
$0
$0.000726
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
103
$0
$0.001234
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
104
$0
$0.002012
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
105
$0
$0.007930
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
106
$0
$0.000296
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
107
$0
$0.000441
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
108
$0
$0.000336
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
109
$0
$0.000455
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
110
$0
$0.000453
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
111
$0
$0.112783
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
112
$0
$0.050753
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
113
$0
$0.001234
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
114
$0
$0.001024
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 114 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API