დეტალები

Bittylicious is a UK-based cryptocurrency cantor and exchange, which supports more than 11 cryptocurrencies.

მოცულობის ცვლილება
ჯამური მოცულობა $118 794
12.37 BTC
Rank 204
ვალუტები25
FeesLink
Regulated No
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 3 minutes ago
API StatusLast check 3 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$113 396
$9 726.38
95.46%
Spot
Percentage
2 minutes ago
2
$2 578.68
$87.78
2.17%
Spot
Percentage
2 minutes ago
3
$2 281.15
$286.51
1.92%
Spot
Percentage
2 minutes ago
4
$268.55
$111.89
0.23%
Spot
Percentage
2 minutes ago
5
$177.80
$10 260.98
0.15%
Spot
Percentage
2 minutes ago
6
$54.27
$0.002871
0.05%
Spot
Percentage
2 minutes ago
7
$22.99
$0.459886
0.02%
Spot
Percentage
2 minutes ago
8
$14.34
$81.46
0.01%
Spot
Percentage
2 minutes ago
9
$0
$5.04
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
10
$0
$116.78
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
11
$0
$270.90
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
12
$0
$0.008161
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
13
$0
$7.53
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
14
$0
$0.004566
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
15
$0
$3.10
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
16
$0
$0.427400
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
17
$0
$0.010947
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
18
$0
$2.58
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
19
$0
$0.009975
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
20
$0
$10 838.11
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
21
$0
$0.005534
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
22
$0
$0.002959
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
23
$0
$0.135450
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
24
$0
$6 310.28
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
25
$0
$1.51
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
26
$0
$199.92
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
27
$0
$64.09
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
28
$0
$66.82
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
29
$0
$0.108430
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
30
$0
$0.125137
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
31
$0
$0.077727
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
32
$0
$0.429789
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
33
$0
$0.004405
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
34
$0
$53.35
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
35
$0
$0.006477
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
36
$0
$0.281107
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
37
$0
$0.018136
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
38
$0
$0.709700
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
39
$0
$0.002599
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
40
$0
$0.440009
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
41
$0
$1.032000
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
42
$0
$0.055964
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
43
$0
$11 190.00
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
44
$0
$138.29
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
45
$0
$0.081484
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
46
$0
$0.036631
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
47
$0
$0.052421
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
48
$0
$0.603398
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
49
$0
$10.37
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
50
$0
$0.043100
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
51
$0
$0.009659
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
52
$0
$59.20
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
53
$0
$0.006180
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
54
$0
$0.360871
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
55
$0
$0.273502
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
56
$0
$0.113273
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
57
$0
$0.001671
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
58
$0
$0.271139
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
59
$0
$0.023226
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
60
$0
$0.205329
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
61
$1 282.49
$408.71
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
62
$0
$355.77
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
63
$0
$440.16
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
64
$0
$232.75
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 64 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API