დეტალები

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $62 067.97
8.46 BTC
Rank 215
ვალუტები86
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationBlog
Telegram
Twitter
ვებ-გვერდი
Website statusLast check 3 minutes ago
API StatusLast check 3 minutes ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$30 977.69
$0.008504
49.95%
Spot
Percentage
1 minute ago
2
$14 893.30
$0.036655
24.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
3
$4 362.17
$0.353954
7.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
4
$1 831.23
$0.000293
2.95%
Spot
Percentage
1 minute ago
5
$1 209.07
$7 301.15
1.95%
Spot
Percentage
1 minute ago
6
$1 206.07
$169.42
1.94%
Spot
Percentage
1 minute ago
7
$984.41
$0.007331
1.59%
Spot
Percentage
1 minute ago
8
$814.22
$0.090905
1.31%
Spot
Percentage
1 minute ago
9
$791.45
$0.205270
1.28%
Spot
Percentage
1 minute ago
10
$593.76
$0.367286
0.96%
Spot
Percentage
1 minute ago
11
$564.04
$0.001994
0.91%
Spot
Percentage
1 minute ago
12
$461.19
$55.27
0.74%
Spot
Percentage
1 minute ago
13
$419.65
$55.27
0.68%
Spot
Percentage
1 minute ago
14
$347.01
$175.21
0.56%
Spot
Percentage
1 minute ago
15
$342.94
$0.002886
0.55%
Spot
Percentage
1 minute ago
16
$312.04
$0.006451
0.50%
Spot
Percentage
1 minute ago
17
$303.36
$0.003247
0.49%
Spot
Percentage
1 minute ago
18
$297.26
$45.62
0.48%
Spot
Percentage
1 minute ago
19
$224.30
$0.001888
0.36%
Spot
Percentage
1 minute ago
20
$150.90
$0.004626
0.24%
Spot
Percentage
1 minute ago
21
$125.14
$55.35
0.20%
Spot
Percentage
1 minute ago
22
$122.35
$55.79
0.20%
Spot
Percentage
1 minute ago
23
$93.58
$44.35
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
24
$90.12
$0.168614
0.15%
Spot
Percentage
1 minute ago
25
$68.50
$44.73
0.11%
Spot
Percentage
1 minute ago
26
$59.57
$80.50
0.10%
Spot
Percentage
1 minute ago
27
$46.01
$0.005425
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
28
$41.99
$0.000286
0.07%
Spot
Percentage
1 minute ago
29
$31.36
$57.86
0.05%
Spot
Percentage
1 minute ago
30
$27.03
$0.003666
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
31
$24.62
$0.002024
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
32
$23.38
$0.012281
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
33
$22.62
$0.002111
0.04%
Spot
Percentage
1 minute ago
34
$20.12
$0.000008
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
35
$18.56
$0.003350
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
36
$17.48
$0.008192
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
37
$16.32
$0.002012
0.03%
Spot
Percentage
1 minute ago
38
$10.74
$0.000000
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
39
$10.49
$0.002500
0.02%
Spot
Percentage
1 minute ago
40
$6.75
$0.000073
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
41
$6.37
$0.049851
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
42
$5.17
$0.000323
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
43
$4.48
$266.85
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
44
$4.42
$0.004252
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
45
$4.39
$0.000608
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
46
$4.07
$0.325499
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
47
$3.20
$0.000579
0.01%
Spot
Percentage
1 minute ago
48
$3.03
$0.000329
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
49
$2.98
$0.000748
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
50
$2.61
$0.010997
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
51
$1.79
$0.000008
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
52
$1.60
$0.200968
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
53
$1.57
$0.000287
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
54
$1.21
$0.344714
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
55
$1.147755
$0.000170
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
56
$1.117171
$93.88
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
57
$1.095027
$2.38
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
58
$1.033616
$0.014116
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
59
$0.921038
$0.000736
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
60
$0.873926
$0.000229
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
61
$0.853266
$0.251567
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
62
$0.793660
$0.000733
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
63
$0.724791
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
64
$0.520893
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
65
$0.518761
$0.015477
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
66
$0.507852
$0.015073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
67
$0.458508
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
68
$0.440432
$0.016444
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
69
$0.351494
$0.020022
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
70
$0.341387
$0.000299
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
71
$0.301922
$0.000183
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
72
$0.224886
$0.030455
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
73
$0.205421
$0.000265
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
74
$0.156256
$0.000369
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
75
$0.141837
$0.000760
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
76
$0.096394
$0.035918
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
77
$0.084186
$0.016837
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
78
$0.042518
$0.000004
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
79
$0.042311
$0.003679
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
80
$0.040714
$0.407144
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
81
$0.034129
$0.000554
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
82
$0.009198
$0.000005
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
83
$0.008645
$0.000012
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
84
$0.001521
$0.000023
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
85
$0.000680
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
86
$0
$0.197326
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
87
$0
$0.564491
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
88
$0
$0.170072
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
89
$0
$20.09
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
90
$0
$0.010204
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
91
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
92
$0
$0.230195
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
93
$0
$0.738794
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
94
$0
$0.002051
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
95
$0
$0.007034
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
96
$0
$1.004838
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
97
$0
$0.004399
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
98
$0
$0.002132
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
99
$0
$0.009136
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
100
$0
$60.02
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
101
$0
$0.234374
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
102
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
103
$0
$228.39
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
104
$0
$0.146621
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
105
$0
$338.36
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
106
$0
$0.146621
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
107
$0
$0.040472
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
108
$0
$0.001553
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
109
$0
$0.007607
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
110
$0
$0.000381
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
111
$0
$85.04
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
112
$0
$0.036847
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
113
$0
$0.018856
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
114
$0
$0.030864
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
115
$0
$0.007483
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
116
$0
$0.008045
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
117
$0
$0.005865
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
118
$0
$0.000305
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
119
$0
$0.022726
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
120
$0
$0.001701
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
121
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
122
$0
$0.510217
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
123
$0
$0.112063
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
124
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
125
$0
$0.030757
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
126
$0
$0.000027
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
127
$0
$2.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
128
$0
$0.006803
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
129
$0
$0.000457
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
130
$0
$0.000618
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
131
$0
$0.362376
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
132
$0
$0.003805
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
133
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
134
$0
$0.003654
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
135
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
136
$0
$0.229283
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
137
$0
$0.301250
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
138
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
139
$0
$0.269805
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
140
$0
$0.001701
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
141
$0
$0.000030
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
142
$0
$0.001748
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
143
$0
$0.048232
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
144
$0
$0.001827
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
145
$0
$0.002419
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
146
$0
$0.117297
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
147
$0
$0.002721
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
148
$0
$0.012316
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
149
$0
$0.007109
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
150
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
151
$0
$0.000609
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
152
$0
$0.069730
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
153
$0
$0.000552
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
154
$0
$0.008504
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
155
$0
$405 649
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
156
$0
$1.60
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
157
$0
$0.002364
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
158
$0
$0.502419
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
159
$0
$0.032330
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
160
$0
$0.000004
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
161
$0
$0.020403
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
162
$0
$0.181190
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
163
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
164
$0
$0.002617
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
165
$0
$0.021102
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
166
$0
$0.000061
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
167
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
168
$0
$0.073311
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
169
$0
$1.018733
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
170
$0
$7.33
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
171
$0
$0.000147
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
172
$0
$0.044246
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
173
$0
$0.068029
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
174
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
175
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
176
$0
$0.136058
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
177
$0
$0.000107
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
178
$0
$0.211134
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
179
$0
$0.132146
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
180
$0
$0.015084
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
181
$0
$9.13
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
182
$0
$0.007331
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
183
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
184
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
185
$0
$63.95
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
186
$0
$137.03
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
187
$0
$0.000804
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
188
$0
$0.000074
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
189
$0
$0.001969
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
190
$0
$0.213164
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
191
$0
$0.002007
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
192
$0
$5.55
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
193
$0
$0.002010
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
194
$0
$3.47
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
195
$0
$4.02
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
196
$0
$1.190506
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
197
$0
$0.000010
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
198
$0
$0.000008
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
199
$0
$0.002891
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
200
$0
$0.001202
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
201
$0
$0.003079
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
202
$0
$0.195459
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
203
$0
$0.000073
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
204
$0
$20.10
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
205
$0
$36.45
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
206
$0
$0.000009
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
207
$0
$260.19
0%
Spot
Percentage
2 minutes ago
208
$0
$0.009837
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
209
$0
$1.50
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
210
$0
$5.02
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
211
$0
$2.25
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
212
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
213
$0
$0.000009
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
214
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
215
$0
$0.000764
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
216
$0
$0.042771
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
217
$0
$0.146621
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
218
$0
$0.003045
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
219
$0
$0.001020
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
220
$0
$0.676641
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
221
$0
$0.000001
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
222
$0
$2.91
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
223
$0
$0.008504
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
224
$0
$0.001735
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
225
$0
$0.436931
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
226
$0
$0.000000
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
227
$0
$0.006118
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
228
$0
$0.013562
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
229
$0
$0.006090
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
230
$0
$0.006090
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
231
$0
$0.010049
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
232
$0
$1.69
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
233
$0
$0.081888
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
234
$0
$0.051022
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
235
$0
$0.000077
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
236
$0
$0.001218
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
237
$0
$0.001833
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
238
$0
$0.003350
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
239
$0
$0.000118
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
240
$0
$0.879424
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
241
$0
$0.227477
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
242
$0
$23.68
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
243
$0
$0.100484
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
244
$0
$0.000087
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
245
$0
$0.204087
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
246
$0
$0.003654
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
247
$0
$0.548136
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
248
$0
$0.006973
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
249
$0
$0.008211
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
250
$0
$0.005085
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
251
$0
$0.000188
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
252
$0
$0.000201
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
253
$0
$0.000091
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
254
$0
$1.83
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
255
$0
$2.55
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
256
$0
$1.187260
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
257
$0
$1.099659
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
258
$0
$0.609040
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
259
$0
$0.000220
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
260
$0
$0.010190
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
261
$0
$1.004838
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
262
$0
$0.000228
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
263
$0
$0.003401
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
264
$0
$0.142783
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
265
$0
$1.147988
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
266
$0
$0.020087
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
267
$0
$422.01
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
268
$0
$0.000002
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
269
$9.77
$0.000008
0%
Spot
Percentage
1 minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 269 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API