დეტალები

მოცულობის ცვლილება
Confidence
ჯამური მოცულობა $195 481
14.84 BTC
Volume ERV
N/A
ვალუტები92
FeesLink
Regulated No
Type Centralized Exchange
CommunicationBlog
Telegram
Twitter
ვებ-გვერდი
altilly.com Alexa Rank 66.32k
Website statusLast check 1 minute ago
API StatusLast check 1 minute ago
Security Protection
https,
ddos shield

ბაზრები

#
ვალუტა
წყვილი
მოცულობა (24 სთ.)
ფასი
მოცულობა (%)
Category
Fee type
განახლებული
1
$54 434
$13 196.24
27.89%
Spot
Percentage
less than a minute ago
2
$18 270
$0.412352
9.36%
Spot
Percentage
less than a minute ago
3
$18 160
$407.23
9.30%
Spot
Percentage
less than a minute ago
4
$17 363
$407.11
8.90%
Spot
Percentage
less than a minute ago
5
$10 982
$57.98
5.63%
Spot
Percentage
less than a minute ago
6
$9 062
$178.99
4.64%
Spot
Percentage
less than a minute ago
7
$8 940
$179.20
4.58%
Spot
Percentage
less than a minute ago
8
$8 697
$63.18
4.46%
Spot
Percentage
less than a minute ago
9
$8 128
$57.91
4.16%
Spot
Percentage
less than a minute ago
10
$7 820
$72.24
4.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
11
$6 652
$71.95
3.41%
Spot
Percentage
less than a minute ago
12
$5 271
$135.30
2.70%
Spot
Percentage
less than a minute ago
13
$3 164
$135.87
1.62%
Spot
Percentage
less than a minute ago
14
$2 930
$0.473104
1.50%
Spot
Percentage
less than a minute ago
15
$2 598
$0.252702
1.33%
Spot
Percentage
less than a minute ago
16
$2 320
$0.002816
1.19%
Spot
Percentage
less than a minute ago
17
$2 163
$77.75
1.11%
Spot
Percentage
less than a minute ago
18
$1 334
$5.52
0.68%
Spot
Percentage
less than a minute ago
19
$1 223
$0.208219
0.63%
Spot
Percentage
less than a minute ago
20
$916
$0.253025
0.47%
Spot
Percentage
less than a minute ago
21
$876
$0.000137
0.45%
Spot
Percentage
less than a minute ago
22
$360
$0.000356
0.18%
Spot
Percentage
less than a minute ago
23
$308
$0.015419
0.16%
Spot
Percentage
less than a minute ago
24
$248
$0.001450
0.13%
Spot
Percentage
less than a minute ago
25
$246
$0.000049
0.13%
Spot
Percentage
less than a minute ago
26
$167
$0.000343
0.09%
Spot
Percentage
less than a minute ago
27
$143
$0.002720
0.07%
Spot
Percentage
less than a minute ago
28
$104
$0.266204
0.05%
Spot
Percentage
less than a minute ago
29
$90
$5.63
0.05%
Spot
Percentage
less than a minute ago
30
$83
$0.005934
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
31
$82
$0.090931
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
32
$78
$0.004916
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
33
$70
$0.004885
0.04%
Spot
Percentage
less than a minute ago
34
$62
$0.255860
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
35
$61
$0.212172
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
36
$61
$0.001064
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
37
$53
$0.004375
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
38
$52
$78.73
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
39
$51
$0.000014
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
40
$51
$0.003558
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
41
$50
$1.080628
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
42
$50
$0.002786
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
43
$50
$0.192405
0.03%
Spot
Percentage
less than a minute ago
44
$49
$0.005798
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
45
$46
$0.004507
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
46
$44
$0.000028
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
47
$44
$3.66
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
48
$42
$0.056667
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
49
$42
$0.001410
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
50
$39
$0.001581
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
51
$38
$0.595289
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
52
$38
$0.021744
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
53
$38
$0.004626
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
54
$36
$0.002748
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
55
$36
$0.088815
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
56
$35
$0.065892
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
57
$34
$3.07
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
58
$34
$0.299149
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
59
$33
$80.09
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
60
$33
$0.009620
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
61
$29
$0.000046
0.02%
Spot
Percentage
less than a minute ago
62
$28
$0.133102
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
63
$28
$0.012519
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
64
$28
$64.97
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
65
$26
$0.037690
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
66
$26
$0.003690
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
67
$25
$0.002624
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
68
$25
$0.008171
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
69
$25
$0.000019
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
70
$24
$0.000019
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
71
$24
$0.133102
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
72
$21
$0.002530
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
73
$20
$0.033868
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
74
$19
$0.000028
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
75
$19
$0.000045
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
76
$18
$0.000008
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
77
$18
$0.000461
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
78
$17
$0.001318
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
79
$15
$0.001110
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
80
$14
$0.006853
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
81
$14
$0.024512
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
82
$14
$0.000329
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
83
$13
$0.004199
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
84
$12
$0.000339
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
85
$11
$56.92
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
86
$10
$0.000007
0.01%
Spot
Percentage
less than a minute ago
87
$10
$0.000026
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
88
$9
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
89
$8
$0.000027
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
90
$7
$0.486283
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
91
$7
$0.000012
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
92
$6
$0.000247
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
93
$6
$77.63
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
94
$5
$0.249613
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
95
$4
$0.000000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
96
$4
$0.000335
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
97
$4
$0.000000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
98
$4
$0.004619
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
99
$4
$0.020468
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
100
$4
$0.001054
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
101
$3
$0.000047
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
102
$3
$0.022728
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
103
$3
$0.000139
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
104
$3
$0.229096
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
105
$3
$0.326506
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
106
$3
$0.000541
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
107
$3
$0.013686
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
108
$3
$0.243524
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
109
$3
$0.000902
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
110
$2
$0.003189
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
111
$2
$0.000000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
112
$2
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
113
$2
$0.000008
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
114
$2
$0.000000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
115
$2
$0.004510
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
116
$2
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
117
$2
$1.20
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
118
$2
$0.250087
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
119
$2
$0.002507
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
120
$2
$0.012918
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
121
$2
$0.001039
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
122
$2
$0.000013
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
123
$2
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
124
$1
$129.18
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
125
$1
$0.001982
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
126
$1
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
127
$1
$0.000238
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
128
$1
$0.003633
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
129
$1
$0.549036
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
130
$1.139504
$0.005490
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
131
$1.137178
$0.012111
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
132
$1.126339
$0.000206
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
133
$1.122512
$0.001082
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
134
$1.058809
$2.01
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
135
$0.971306
$0.000143
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
136
$0.967536
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
137
$0.867638
$0.726665
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
138
$0.865910
$72.16
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
139
$0.749819
$0.000892
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
140
$0.713896
$0.004591
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
141
$0.702380
$2.00
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
142
$0.697410
$0.213962
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
143
$0.655790
$0.004118
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
144
$0.644309
$0.000024
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
145
$0.555769
$0.023253
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
146
$0.538068
$0.004613
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
147
$0.531731
$0.025600
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
148
$0.493882
$0.000032
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
149
$0.461425
$63.21
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
150
$0.446789
$0.000050
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
151
$0.349042
$0.000000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
152
$0.340120
$0.001211
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
153
$0.324090
$249.30
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
154
$0.322451
$0.000020
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
155
$0.312782
$0.025191
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
156
$0.299657
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
157
$0.206173
$0.000025
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
158
$0.196561
$0.000011
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
159
$0.194230
$0.000004
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
160
$0.178942
$0.000044
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
161
$0.161034
$0.000016
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
162
$0.159391
$0.001549
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
163
$0.152733
$0.002869
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
164
$0.141521
$0.151489
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
165
$0.140755
$0.000132
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
166
$0.131249
$0.000304
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
167
$0.104750
$5.57
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
168
$0.067678
$0.002021
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
169
$0.063962
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
170
$0.050721
$0.000902
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
171
$0.043292
$0.010823
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
172
$0.036171
$0.275276
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
173
$0.035855
$0.000001
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
174
$0.033384
$0.000000
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
175
$0.032478
$0.003248
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
176
$0.020135
$2.58
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
177
$0.018354
$0.367086
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
178
$0.010860
$0.000148
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
179
$0.010283
$0.000001
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
180
$0.009986
$0.001948
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
181
$0.008819
$0.069992
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
182
$0.005400
$0.014612
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
183
$0.003014
$0.004518
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
184
$0.002887
$0.000329
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
185
$0.002798
$3.50
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
186
$0.002665
$0.000005
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
187
$0.002555
$0.002016
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
188
$0.002437
$1.35
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
189
$0.002338
$0.292313
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
190
$0.002291
$0.001524
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
191
$0.002147
$0.000832
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
192
$0.001552
$0.013710
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
193
$0.001293
$0.431098
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
194
$0.001064
$0.021286
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
195
$0.000282
$0.014039
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
196
$0.000281
$0.036078
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
197
$0.000153
$0.004640
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
198
$0.000035
$0.002924
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
199
$0.000010
$0.000120
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
200
$0.000010
$0.049139
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
201
$0.000009
$0.015018
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
202
$0.000009
$0.028967
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
203
$0.000007
$0.000384
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
204
$0.000005
$0.000007
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
205
$0.000002
$0.003247
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
206
$0
$0.142144
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
207
$0
$0.003788
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
208
$0
$0.024226
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
209
$0
$0.009212
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
210
$0
$0.016235
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
211
$0
$5.03
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
212
$0
$0.042389
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
213
$0
$0.000024
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
214
$0
$0.721562
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
215
$0
$0.004333
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
216
$0
$0.008655
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
217
$0
$0.000277
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
218
$0
$0.011732
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
219
$0
$0.199025
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
220
$0
$0.000008
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
221
$0
$13.18
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
222
$0
$0.045062
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
223
$0
$0.011667
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
224
$0
$1.154589
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
225
$0
$0.728106
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
226
$0
$11.67
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
227
$0
$0.110698
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
228
$0
$0.000356
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
229
$0
$0.013726
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
230
$0
$1.154500
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
231
$0
$1.45
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
232
$0
$0.288625
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
233
$0
$0.071795
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
234
$0
$3.61
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
235
$0
$162.35
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
236
$0
$1.62
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
237
$0
$1.96
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
238
$0
$0.054117
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
239
$0
$0.001769
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
240
$0
$0.064574
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
241
$0
$6.46
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
242
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
243
$0
$0.299448
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
244
$0
$0.001984
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
245
$0
$0.000003
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
246
$0
$0.004012
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
247
$0
$0.004329
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
248
$0
$52.15
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
249
$0
$5.70
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
250
$0
$0.023808
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
251
$0
$0.002125
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
252
$0
$1.80
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
253
$0
$0.876363
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
254
$0
$0.001082
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
255
$0
$1.20
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
256
$0
$0.028693
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
257
$0
$0.000005
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
258
$0
$4.33
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
259
$0
$0.003545
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
260
$0
$0.087309
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
261
$0
$0.037164
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
262
$0
$0.000132
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
263
$0
$0.009025
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
264
$0
$0.004902
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
265
$0
$0.005772
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
266
$0
$0.176014
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
267
$0
$0.003277
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
268
$0
$0.007907
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
269
$0
$0.319291
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
270
$0
$0.238116
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
271
$0
$0.557046
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
272
$0
$0.901953
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
273
$0
$0.048709
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
274
$0
$0.000307
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
275
$0
$0.415259
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
276
$0
$0.005643
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
277
$190.68
$0.000043
0%
Spot
Percentage
less than a minute ago
არცერთი ელემენტი არ შეესაბამება საძიებო კრიტერიუმებს
მაჩვენე ყველა 277 ბაზრები
* ფასი / მოცულობა გამორიცხულია - ანომალია აღმოჩენილია
*** Volume Excluded - no fresh data from exchange API