ღონისძიების დრო 08 ნოემბერი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"Record month for Paywize in October, signing more partnership deals with giants of the gaming industry such as Soft Gamings and Kindred..."

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/event/october-dev-update-47367

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: October Dev Update image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
08 ნოემბერი 2020 3 months agoOctober Dev Update
05 ნოემბერი 2020 3 months agoNew Website & Brand
23 ოქტომბერი 2020 3 months ago7-Day Report
18 ოქტომბერი 2020 3 months agoWeekly News Recap
18 ოქტომბერი 2020 3 months agoAMA
16 ოქტომბერი 2020 3 months ago7-Day Report
11 ოქტომბერი 2020 4 months agoWeekly News Recap
09 ოქტომბერი 2020 4 months agoAMA
11 სექტემბერი 2020 5 months agoSeptember Week 2 Update
01 სექტემბერი 2020 5 months agoHolyTransaction Staking
30 აგვისტო 2020 5 months agoAMA
14 აგვისტო 2020 5 months agoWeekly Dev Update
14 ივლისი 2020 6 months agoAMA
13 ივლისი 2020 7 months agoDevelopment Update
13 ივნისი 2020 8 months agoDevelopment Update
12 ივნისი 2020 8 months agoDev Update June Week 1
06 მაისი 2020 9 months agoAMA with ChangeNOW
07 აპრილი 2020 10 months agoMonthly Dev Update
29 თებერვალი 2020 11 months agoPrivacy Protocol Reveal
05 იანვარი 2020 about 1 year agoMandatory Wallet Update

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.