ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"Connect DENT with popular messaging apps like Apple iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger and others to be able to send data...," in Q3.

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/event/connect-messaging-apps-38901

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: Connect Messaging Apps image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2020 2 months agoLaunch Digital Coupons
31 დეკემბერი 2020 2 months agoLaunch DENT Gigastore
31 დეკემბერი 2020 2 months agoEmbedded Telephone Number
31 დეკემბერი 2020 2 months agoConnect Messaging Apps
31 დეკემბერი 2020 2 months agoCloud Telco Platform
31 დეკემბერი 2020 2 months agoAdd ESIM Benefits
30 სექტემბერი 2020 5 months agoVoice Bundling
30 სექტემბერი 2020 5 months agoSecurity Camera Prototype
30 სექტემბერი 2020 5 months agoSamsung ESIM Payments
30 სექტემბერი 2020 5 months agoR&D on GGSN Technology
30 სექტემბერი 2020 5 months agoPaypal Payment Triggers
30 სექტემბერი 2020 5 months agoList Exchange on CMC
30 ივნისი 2020 8 months agoSamsung Wallet
15 თებერვალი 2020 about 1 year agoESIM Beta
05 თებერვალი 2020 about 1 year agoPlatform Update
31 დეკემბერი 2019 about 1 year agoDENT eSIM (embedded SIM)
31 ოქტომბერი 2019 about 1 year agoLoyalty Program
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoTrading Desk & Office
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoTelephony in 80 Countries
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoOffer Wall 2.0 Launch

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.