ღონისძიების დრო 28 აგვისტო 2020
დრო ღონისძიებამდე
ღონისძიების აღწერილობა

Smart Contract Summit online from August 28th - 29th.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/smart-contract-summit-37793

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Smart Contract Summit image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
04 აგვისტო 2020 2 days agoETH 2 Phase 0 Multiclient
30 ივლისი 2020 7 days agoETH in the Enterprise
27 ივლისი 2020 10 days agoETH2 Validator Launchpad
13 ივლისი 2020 24 days agoBinance ETHUP/DOWN Tokens
06 ივლისი 2020 about 1 month agoUnitize Virtual CON
11 მაისი 2020 3 months agoConsensus 2020
07 მაისი 2020 3 months agoSmart Contract Summit
24 აპრილი 2020 3 months agoLivestream
03 აპრილი 2020 4 months agoEntEthAlliance Presents
03 აპრილი 2020 4 months agoEDCON 2020
31 მარტი 2020 4 months agoParis Blockchain Summit
20 მარტი 2020 5 months agoCIBTC Blockchain Summit
03 მარტი 2020 5 months agoEthCC 2020
28 თებერვალი 2020 5 months agoPOL LockDrop
17 თებერვალი 2020 6 months agoDeribit Daily Options
14 თებერვალი 2020 6 months agoETHDenver 2020
06 იანვარი 2020 7 months agoEEA E-meeting
03 იანვარი 2020 7 months agoETH 2.0 Phase 0
02 იანვარი 2020 7 months agoMuir Glacier Hardfork
01 იანვარი 2020 7 months agoMuir Glacier Upgrade

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
08 აგვისტო 2020 in 2 days მალე ETAC 2020 კონფერენცია
09 აგვისტო 2020 in 3 days EDCON 2020 კონფერენცია
10 აგვისტო 2020 in 4 days BSN Public Chain
28 აგვისტო 2020 in 22 days Smart Contract Summit
31 დეკემბერი 2020 in 5 months ETH 2.0 Phase 0
31 დეკემბერი 2020 in 5 months ETH/ZIL/SWTH Bridge