ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2020
დრო ღონისძიებამდე
ღონისძიების აღწერილობა

"We fully expect this bridge to be operational within Q4 2020, following which developers can start building dapps using BUSD..."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/eth-zil-swth-bridge-37730

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:ETH/ZIL/SWTH Bridge image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
04 აგვისტო 2020 2 days agoETH 2 Phase 0 Multiclient
30 ივლისი 2020 7 days agoETH in the Enterprise
27 ივლისი 2020 10 days agoETH2 Validator Launchpad
13 ივლისი 2020 24 days agoBinance ETHUP/DOWN Tokens
06 ივლისი 2020 about 1 month agoUnitize Virtual CON
11 მაისი 2020 3 months agoConsensus 2020
07 მაისი 2020 3 months agoSmart Contract Summit
24 აპრილი 2020 3 months agoLivestream
03 აპრილი 2020 4 months agoEntEthAlliance Presents
03 აპრილი 2020 4 months agoEDCON 2020
31 მარტი 2020 4 months agoParis Blockchain Summit
20 მარტი 2020 5 months agoCIBTC Blockchain Summit
03 მარტი 2020 5 months agoEthCC 2020
28 თებერვალი 2020 5 months agoPOL LockDrop
17 თებერვალი 2020 6 months agoDeribit Daily Options
14 თებერვალი 2020 6 months agoETHDenver 2020
06 იანვარი 2020 7 months agoEEA E-meeting
03 იანვარი 2020 7 months agoETH 2.0 Phase 0
02 იანვარი 2020 7 months agoMuir Glacier Hardfork
01 იანვარი 2020 7 months agoMuir Glacier Upgrade

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
08 აგვისტო 2020 in 2 days მალე ETAC 2020 კონფერენცია
09 აგვისტო 2020 in 3 days EDCON 2020 კონფერენცია
10 აგვისტო 2020 in 4 days BSN Public Chain
28 აგვისტო 2020 in 22 days Smart Contract Summit
31 დეკემბერი 2020 in 5 months ETH 2.0 Phase 0
31 დეკემბერი 2020 in 5 months ETH/ZIL/SWTH Bridge