ღონისძიების დრო 12 ივნისი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"It's Friday again, which means it's time for another weekly wrap-up. We have summarized the most important events for the last 7 days."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/weekly-update-35527

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Weekly Update image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
27 ივლისი 2020 8 days agoAMA
30 ივნისი 2020 about 1 month agoDev Tools & RPC Wrappers
30 ივნისი 2020 about 1 month agoAtomicDEXtop Public Beta
14 ივნისი 2020 about 1 month agoEcosystem Update
12 ივნისი 2020 about 1 month agoWeekly Update
01 ივნისი 2020 2 months agoRussian Telegram AMA
28 მაისი 2020 2 months agoAMA
22 მაისი 2020 2 months agoWeekly Update
01 მაისი 2020 3 months agoApril Monthly Report
30 აპრილი 2020 3 months agoNew Komodo Core Version
24 აპრილი 2020 3 months agoWeekly Update
17 აპრილი 2020 4 months agoWeekly Update
10 აპრილი 2020 4 months agoWeekly Update
03 აპრილი 2020 4 months agoMonthly Report
31 მარტი 2020 4 months agoAtomicDEXtop Public Alpha
23 მარტი 2020 4 months agoNotary Node Election
15 მარტი 2020 5 months agoNotary Node Election
16 თებერვალი 2020 6 months agoDeveloper Livestream
29 იანვარი 2020 6 months agoCrypto 2020 Summit
20 დეკემბერი 2019 8 months agoPlatform-Wide Update

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2020 in 1 month LibnSPV Upgrade
31 დეკემბერი 2020 in 5 months DPoW 2.0