ღონისძიების დრო 01 მარტი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

Monthly interest distribution by Auxilium Interest Distribution Platform for coinholders. Also supporting charity.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/aux-interest-distribution-31373

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:AUX Interest Distribution image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 აპრილი 2020 3 days agoInterest Distribution
01 მარტი 2020 about 1 month agoAUX Interest Distribution
17 თებერვალი 2020 about 1 month agoTelegram AMA
01 იანვარი 2020 3 months agoAUX Interest Distribution
01 დეკემბერი 2019 4 months agoAUX Interest Distribution
01 ნოემბერი 2019 5 months agoAUX Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 6 months agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 7 months agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 7 months agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 7 months agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 7 months agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 7 months agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 8 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 8 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 9 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 10 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 10 months agoNew Desktop Wallet Launch
01 ივნისი 2019 10 months agoAUX Interest Distribution

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
01 მაისი 2020 in 27 days Interest Distribution
01 ივნისი 2020 in 1 month Interest Distribution
01 ივლისი 2020 in 3 months Interest Distribution
01 აგვისტო 2020 in 4 months Interest Distribution
01 სექტემბერი 2020 in 5 months Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2020 in 6 months Interest Distribution
01 ნოემბერი 2020 in 7 months Interest Distribution
01 დეკემბერი 2020 in 8 months Interest Distribution