ღონისძიების დრო 28 თებერვალი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"All users will be able to obtain a reserved share of POL by locking up BTC, ETH, KCS and TRX on KuCoin."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/pol-lockdrop-31328

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:POL LockDrop image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
11 მაისი 2020 26 days agoConsensus 2020
07 მაისი 2020 about 1 month agoSmart Contract Summit
24 აპრილი 2020 about 1 month agoLivestream
03 აპრილი 2020 2 months agoEntEthAlliance Presents
03 აპრილი 2020 2 months agoEDCON 2020
31 მარტი 2020 2 months agoParis Blockchain Summit
20 მარტი 2020 3 months agoCIBTC Blockchain Summit
03 მარტი 2020 3 months agoEthCC 2020
28 თებერვალი 2020 3 months agoPOL LockDrop
17 თებერვალი 2020 4 months agoDeribit Daily Options
14 თებერვალი 2020 4 months agoETHDenver 2020
06 იანვარი 2020 5 months agoEEA E-meeting
03 იანვარი 2020 5 months agoETH 2.0 Phase 0
02 იანვარი 2020 5 months agoMuir Glacier Hardfork
01 იანვარი 2020 5 months agoMuir Glacier Upgrade
02 დეკემბერი 2019 6 months ago2Ether Airdrop
27 ნოემბერი 2019 6 months agoETH Dev Meetup
22 ნოემბერი 2019 7 months agoRadicalxChange Berlin
28 ოქტომბერი 2019 7 months agoSF Blockchain Week
19 ოქტომბერი 2019 8 months agoCrosslink 2019

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.