ღონისძიების დრო 28 თებერვალი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"All users will be able to obtain a reserved share of POL by locking up BTC, ETH, KCS and TRX on KuCoin."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/pol-lockdrop-31328

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:POL LockDrop image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 აგვისტო 2020 5 days agoBSN Public Chain
09 აგვისტო 2020 6 days agoEDCON 2020
08 აგვისტო 2020 7 days agoETAC 2020
04 აგვისტო 2020 11 days agoETH 2 Phase 0 Multiclient
30 ივლისი 2020 16 days agoETH in the Enterprise
27 ივლისი 2020 19 days agoETH2 Validator Launchpad
13 ივლისი 2020 about 1 month agoBinance ETHUP/DOWN Tokens
06 ივლისი 2020 about 1 month agoUnitize Virtual CON
11 მაისი 2020 3 months agoConsensus 2020
07 მაისი 2020 3 months agoSmart Contract Summit
24 აპრილი 2020 4 months agoLivestream
03 აპრილი 2020 4 months agoEntEthAlliance Presents
03 აპრილი 2020 4 months agoEDCON 2020
31 მარტი 2020 5 months agoParis Blockchain Summit
20 მარტი 2020 5 months agoCIBTC Blockchain Summit
03 მარტი 2020 6 months agoEthCC 2020
28 თებერვალი 2020 6 months agoPOL LockDrop
17 თებერვალი 2020 6 months agoDeribit Daily Options
14 თებერვალი 2020 6 months agoETHDenver 2020
06 იანვარი 2020 7 months agoEEA E-meeting

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
28 აგვისტო 2020 in 13 days Smart Contract Summit
31 დეკემბერი 2020 in 5 months ETH 2.0 Phase 0
31 დეკემბერი 2020 in 5 months ETH/ZIL/SWTH Bridge