ღონისძიების დრო 11 მარტი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"The next one [snapshot] will be on Mar 11th."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/airdrop-snapshot-31072

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Airdrop Snapshot image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
27 მაისი 2020 3 days agoAMA
06 მაისი 2020 24 days agoMonthly Report
30 აპრილი 2020 about 1 month agoCore Devs Meeting 6
26 აპრილი 2020 about 1 month agoAMA w/Poloniex
25 აპრილი 2020 about 1 month agoAMA w/Poloniex
24 აპრილი 2020 about 1 month agoVietnamese AMA
23 აპრილი 2020 about 1 month agoAMA with Biki
22 აპრილი 2020 about 1 month agoKorean Telegram AMA
21 აპრილი 2020 about 1 month agoDLive Updates
16 აპრილი 2020 about 1 month agoVietnamese AMA
16 აპრილი 2020 about 1 month agoRussian Telegram AMA
13 აპრილი 2020 about 1 month agoLivestream
09 აპრილი 2020 about 1 month ago[TWITTERPOST]
09 აპრილი 2020 about 1 month agoTRON AMA
20 მარტი 2020 2 months agoOnline Carnival
19 მარტი 2020 2 months agoTelegram AMA
16 მარტი 2020 3 months agoCore Devs Meeting 4
15 მარტი 2020 3 months agoDev Challenge Deadline
12 მარტი 2020 3 months agoWeekly Summary
11 მარტი 2020 3 months agoAirdrop Snapshot

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
08 ივნისი 2020 in 9 days Project Announcement