ღონისძიების დრო 16 იანვარი 2020
ღონისძიების აღწერილობა

"#XMAX Monthly Community Update - DEC to JAN 2019"

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/monthly-community-update-29817

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Monthly Community Update image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
16 იანვარი 2020 5 months agoMonthly Community Update
18 დეკემბერი 2019 6 months agoMonthly Community Update
01 აგვისტო 2018 about 1 year agoSeoul Meetup

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.