ღონისძიების დრო 31 მარტი 2020
დრო ღონისძიებამდე
ღონისძიების აღწერილობა

"2 Days of insightful talks, workshops, demos, startup pitches and exhibition halls."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/paris-blockchain-summit-29016

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Paris Blockchain Summit image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
19 თებერვალი 2020 1 day agoCoinEx Listing
12 თებერვალი 2020 8 days agoSingapore AMA
10 თებერვალი 2020 10 days agoBinance BNB/USDT Futures
16 დეკემბერი 2019 2 months agoHanoi Meetup
12 დეკემბერი 2019 2 months agoLA Bit Conf
20 ნოემბერი 2019 3 months agoIstanbul Meetup
18 ნოემბერი 2019 3 months ago[TWITTERPOST]
18 ნოემბერი 2019 3 months agoShift Money 2019
14 ნოემბერი 2019 3 months agoCoinference - Milan
14 ნოემბერი 2019 3 months agoBlockShow Asia 2019
13 ნოემბერი 2019 3 months agoBlockchain Expo N.A.
12 ნოემბერი 2019 3 months agoThe Capital
12 ნოემბერი 2019 3 months agoCMC Global Conference
28 ოქტომბერი 2019 4 months agoSF Blockchain Week
21 ოქტომბერი 2019 4 months agoMoscow Meetup
16 ოქტომბერი 2019 4 months agoSingapore Meetup
09 ოქტომბერი 2019 4 months agoRiga, Latvia Meetup
05 ოქტომბერი 2019 5 months agoGame Oasis Hackathon
02 ოქტომბერი 2019 5 months agoDigital Summit
02 ოქტომბერი 2019 5 months agoDelta Summit, Malta