ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Expand Theta content delivery beyond video to support all forms of data (e.g. file updates, game patches, video ads, audio/music, etc)."

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/event/expand-theta-content-28195

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: Expand Theta Content image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
22 ოქტომბერი 2020 3 months agoQ&A
30 სექტემბერი 2020 4 months agoVideo-on-Demand (VOD) streaming added to THETA.tv.
30 სექტემბერი 2020 4 months agoTestnet Smart Contracts, Release of generalized Turing-complete smart contract s
10 სექტემბერი 2020 4 months agoTheta Integration
25 აგვისტო 2020 5 months agoBiONE Lists ETF Pairs
10 აგვისტო 2020 5 months agoTheta protocol integrates Microsoft PlayReady industry-standard DRM
10 აგვისტო 2020 5 months agoCoinbase continues to explore support for new digital assets - THETA
14 ივლისი 2020 6 months agoCrypto Bharat AMA
14 ივლისი 2020 6 months agoATOMARS Listing
10 ივლისი 2020 6 months agoEdge Node beta v1.0.82
30 ივნისი 2020 7 months agoWeb 3.0 Tech Talk
03 ივნისი 2020 8 months agoGuardian Nodes Staking
27 მაისი 2020 8 months agoMainnet 2.0
21 აპრილი 2020 - 14 აგვისტო 2020 9 months agoTheta Network Hackathon
31 მარტი 2020 10 months agoMainnet 2.0
31 მარტი 2020 10 months agoGuardian Nodes on Mainnet
12 თებერვალი 2020 11 months agoTheta Network AMA
31 დეკემბერი 2019 about 1 year agoExpand Theta Content
20 დეკემბერი 2019 about 1 year agoPhase 1 of Littlstar
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoVideo on Demand Support

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.