ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2019
დრო ღონისძიებამდე
ღონისძიების აღწერილობა

DENT eSIM (embedded SIM), which will allow travelers to use DENT as an Operator when traveling abroad, released during Q4 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/dent-esim-embedded-sim-26415

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:DENT eSIM (embedded SIM) image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 ოქტომბერი 2019 about 1 month agoLoyalty Program
30 სექტემბერი 2019 2 months agoTrading Desk & Office
30 სექტემბერი 2019 2 months agoTelephony in 80 Countries
30 სექტემბერი 2019 2 months agoOffer Wall 2.0 Launch
30 ივნისი 2019 6 months ago[DUPLICATE?] First Retail Sponsoring
30 ივნისი 2019 6 months agoVoice Minutes Trading
30 ივნისი 2019 6 months agoVoice Calls Launch
30 ივნისი 2019 6 months agoVoice Calls in China
30 ივნისი 2019 6 months agoVideo Calls Launch
30 ივნისი 2019 6 months agoTrading Global Packages
30 ივნისი 2019 6 months agoThree Exchange Listings
30 ივნისი 2019 6 months agoReaching 15M+ Users
30 ივნისი 2019 6 months agoFirst Retail Sponsoring
30 ივნისი 2019 6 months agoE-wallet Integration
30 ივნისი 2019 6 months ago300 Trading Pairs
20 მაისი 2019 7 months agoProBit Listing
17 აპრილი 2019 8 months agoVoice Calls in China
09 აპრილი 2019 8 months agoKorea Added to Dent App
31 მარტი 2019 9 months agoAfterburn Loyalty Program
31 მარტი 2019 9 months ago"World Telco"

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
31 დეკემბერი 2019 in 19 days DENT eSIM (embedded SIM)