ღონისძიების დრო 31 ოქტომბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Afterburner loyalty program launch for all 21,6 Million mobile #DENT users will be in October!"

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/event/loyalty-program-26255

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: Loyalty Program image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2020 about 1 month agoLaunch Digital Coupons
31 დეკემბერი 2020 about 1 month agoLaunch DENT Gigastore
31 დეკემბერი 2020 about 1 month agoEmbedded Telephone Number
31 დეკემბერი 2020 about 1 month agoConnect Messaging Apps
31 დეკემბერი 2020 about 1 month agoCloud Telco Platform
31 დეკემბერი 2020 about 1 month agoAdd ESIM Benefits
30 სექტემბერი 2020 5 months agoVoice Bundling
30 სექტემბერი 2020 5 months agoSecurity Camera Prototype
30 სექტემბერი 2020 5 months agoSamsung ESIM Payments
30 სექტემბერი 2020 5 months agoR&D on GGSN Technology
30 სექტემბერი 2020 5 months agoPaypal Payment Triggers
30 სექტემბერი 2020 5 months agoList Exchange on CMC
30 ივნისი 2020 8 months agoSamsung Wallet
15 თებერვალი 2020 about 1 year agoESIM Beta
05 თებერვალი 2020 about 1 year agoPlatform Update
31 დეკემბერი 2019 about 1 year agoDENT eSIM (embedded SIM)
31 ოქტომბერი 2019 about 1 year agoLoyalty Program
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoTrading Desk & Office
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoTelephony in 80 Countries
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoOffer Wall 2.0 Launch

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.