ღონისძიების დრო 23 სექტემბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Starting listing applications for top tier cryptocurrency exchange(s).

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/start-listing-application-25149

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Start Listing Application image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
17 თებერვალი 2020 4 days agoTelegram AMA
01 იანვარი 2020 about 1 month agoAUX Interest Distribution
01 დეკემბერი 2019 3 months agoAUX Interest Distribution
01 ნოემბერი 2019 4 months agoAUX Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2019 5 months agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 5 months agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 5 months agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 5 months agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 6 months agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 6 months agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 6 months agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 7 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 8 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 9 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 9 months agoNew Desktop Wallet Launch
01 ივნისი 2019 9 months agoAUX Interest Distribution
25 მაისი 2019 9 months agoAUX Fork
19 მაისი 2019 9 months agoWallet Preview & News

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.