ღონისძიების დრო 23 სექტემბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Starting listing applications for top tier cryptocurrency exchange(s).

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/start-listing-application-25149

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Start Listing Application image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 მარტი 2020 about 1 month agoAUX Interest Distribution
17 თებერვალი 2020 about 1 month agoTelegram AMA
01 იანვარი 2020 3 months agoAUX Interest Distribution
01 დეკემბერი 2019 4 months agoAUX Interest Distribution
01 ნოემბერი 2019 5 months agoAUX Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 6 months agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 6 months agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 7 months agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 7 months agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 7 months agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 7 months agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 8 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 8 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 9 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 10 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 10 months agoNew Desktop Wallet Launch
01 ივნისი 2019 10 months agoAUX Interest Distribution
25 მაისი 2019 10 months agoAUX Fork