ღონისძიების დრო 28 აგვისტო 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"We’re excited to partner with Consensys & Gitcoin on the Ethereal Blocks Virtual Hackathon Ethereal Summit Aug 28-Sept 11"

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/virtual-hackathon-25034

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Virtual Hackathon image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
20 მაისი 2020 5 days agoHoo Listing
28 აპრილი 2020 27 days agoTidex Delisting
06 აპრილი 2020 about 1 month agoVirtual Hackathon Ends
04 მარტი 2020 3 months agoAMA with Nate Hindman
10 იანვარი 2020 5 months agoAirdrop Deadline
01 იანვარი 2020 5 months agoETHBNT Airdrop
01 იანვარი 2020 5 months agoAirdrop Snapshot
31 დეკემბერი 2019 5 months agoAirdrop
16 ნოემბერი 2019 6 months agoCrypto DeFiance-Singapore
15 სექტემბერი 2019 8 months agoEthereal Summit Tel Aviv
28 აგვისტო 2019 9 months agoVirtual Hackathon
11 ივლისი 2019 11 months agoBSI Hackathon
08 ივლისი 2019 11 months agoUSA Support Dropped
12 მაისი 2019 about 1 year agoPIXEOS Integrates BNT
13 მარტი 2019 about 1 year agoToken 2049
05 მარტი 2019 about 1 year agoEthCC 2019
19 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoPoloniex Listing
14 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoBlockchain Unbound Tokyo
09 სექტემბერი 2018 about 1 year agoUnblock Community
26 ივლისი 2018 about 1 year agoEthfinex Listing

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.