ღონისძიების დრო 15 აგვისტო 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Aeron is proud to announce that we have received approval from the Binance DEX validators and will be running the listing for CBM."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/binance-dex-listing-24605

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Binance DEX Listing image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 26 days agoOwner & Pilot Module
31 დეკემბერი 2019 26 days agoFlight Excursions
31 დეკემბერი 2019 26 days agoCBM Discount Card
30 სექტემბერი 2019 4 months agoPromo & Lucky Draw
30 სექტემბერი 2019 4 months agoInsurance Offers
30 სექტემბერი 2019 4 months agoGarmin Smartwatch App
30 სექტემბერი 2019 4 months agoAeron Games Launch
15 აგვისტო 2019 5 months agoBinance DEX Listing
08 აგვისტო 2019 6 months agoImportant Announcement
03 ივლისი 2019 7 months agoBinance Dex Listing
30 ივნისი 2019 7 months agoTravel Offers
30 ივნისი 2019 7 months agoShop Integration
30 ივნისი 2019 7 months agoPartnership Program
30 ივნისი 2019 7 months agoCBM Token Integration
30 ივნისი 2019 7 months agoBig Data Research Launch
30 ივნისი 2019 7 months agoARN Token Migration
21 მაისი 2019 8 months agoAeron at EBACE 2019
30 აპრილი 2019 9 months agoAeron Membership Program
16 აპრილი 2019 10 months agoIssued on Binance Chain Testnet
31 მარტი 2019 10 months agoTransaction Recording

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 მარტი 2020 in 2 months AA Portal Launch
31 მარტი 2020 in 2 months Aircraft Kits Marketplace