ღონისძიების დრო 13 აგვისტო 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"New issue of Politeia Digest is out now, covering Aug 1 - 12. Check it out for a summary of the market maker proposals..."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/politeia-digest-24617

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Politeia Digest image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
29 იანვარი 2020 about 1 month agoCrypto 2020 Summit
17 იანვარი 2020 about 1 month agoConsensus Rules Vote
07 იანვარი 2020 about 1 month agoDigital Money Forum
23 სექტემბერი 2019 5 months agoSan Francisco Meetup
13 აგვისტო 2019 7 months agoPoliteia Digest
13 აგვისტო 2019 7 months agoFuturist Conference
12 აგვისტო 2019 7 months agoBlockchain Futurist
11 ივლისი 2019 8 months agoDecred Journal
10 ივლისი 2019 8 months agoStakingCon
04 ივლისი 2019 8 months agoBlockchain Summit Latam
30 ივნისი 2019 8 months agoGate.io Disables for USA
30 ივნისი 2019 8 months agoGate.io Disabled for USA
24 მაისი 2019 9 months agoBitcoin Day Montevideo
13 მაისი 2019 10 months agoConsensus 2019
01 მაისი 2019 10 months agoEuro & GBP Trading Pairs
25 აპრილი 2019 10 months agoBlockchain Expo Global
27 მარტი 2019 11 months agoC³ Crypto Conference 2019
28 იანვარი 2019 about 1 year agoCybertech Israel
24 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoBinance Listing
15 მარტი 2018 about 1 year agoNY Meetup

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
20 მარტი 2020 in 20 days CIBTC Blockchain Summit კონფერენცია
25 აპრილი 2020 in 1 month The Bitcoin Reformation კონფერენცია