ღონისძიების დრო 16 ივლისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Enjoy 50% APR for 1 day. The snapshot will be taken at 9:00am, July 16(PDT) sharp."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/snapshot-for-50-apr-23593

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Snapshot for 50% APR image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
21 თებერვალი 2020 1 day agoProposal No. 32
20 თებერვალი 2020 2 days agoBlockchain Economy 2020
15 თებერვალი 2020 7 days agoSTEEMIT 2.0 DLive
04 თებერვალი 2020 18 days agoMonthly Update
02 იანვარი 2020 about 1 month agoAMA
25 დეკემბერი 2019 about 1 month agoOKEx TRX Swap Upgrade
23 დეკემბერი 2019 2 months agoLivestream
22 დეკემბერი 2019 2 months agoNew Game
20 დეკემბერი 2019 2 months agoTelegram AMA
17 დეკემბერი 2019 2 months agoWeekly Update
11 დეკემბერი 2019 2 months agoWeekly Summary
11 დეკემბერი 2019 2 months agoBTT Airdrop
09 დეკემბერი 2019 3 months agoBitfinex Competition
03 დეკემბერი 2019 3 months agoPodcast with Abra CEO
28 ნოემბერი 2019 3 months agoCashierest Listing
22 ნოემბერი 2019 3 months agoAMA with Justin Sun
20 ნოემბერი 2019 3 months agoSENbit Listing
15 ნოემბერი 2019 3 months agoCross-chain Project
14 ნოემბერი 2019 3 months agoBlockShow Asia 2019
12 ნოემბერი 2019 3 months agoPeriscope Live Stream

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
25 თებერვალი 2020 in 3 days BTFS Live Discussion
02 მარტი 2020 in 9 days Core Devs Meeting
11 მარტი 2020 in 18 days Airdrop Snapshot
15 მარტი 2020 in 22 days Dev Challenge Deadline