ღონისძიების დრო 16 ივლისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Enjoy 50% APR for 1 day. The snapshot will be taken at 9:00am, July 16(PDT) sharp."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/snapshot-for-50-apr-23593

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Snapshot for 50% APR image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
20 მარტი 2020 9 days agoOnline Carnival
19 მარტი 2020 10 days agoTelegram AMA
16 მარტი 2020 13 days agoCore Devs Meeting 4
15 მარტი 2020 14 days agoDev Challenge Deadline
12 მარტი 2020 17 days agoWeekly Summary
11 მარტი 2020 18 days agoAirdrop Snapshot
10 მარტი 2020 19 days agoTRONchievement Update
08 მარტი 2020 21 days agoTRON Dapp Data Summary
05 მარტი 2020 24 days agoKraken Listing
02 მარტი 2020 27 days agoCore Devs Meeting
28 თებერვალი 2020 about 1 month agoPOL LockDrop
25 თებერვალი 2020 about 1 month agoBTFS Live Discussion
21 თებერვალი 2020 about 1 month agoProposal No. 32
20 თებერვალი 2020 about 1 month agoBlockchain Economy 2020
15 თებერვალი 2020 about 1 month agoSTEEMIT 2.0 DLive
04 თებერვალი 2020 about 1 month agoMonthly Update
02 იანვარი 2020 3 months agoAMA
25 დეკემბერი 2019 3 months agoOKEx TRX Swap Upgrade
23 დეკემბერი 2019 3 months agoLivestream
22 დეკემბერი 2019 3 months agoNew Game

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.