ღონისძიების დრო 01 ოქტომბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Next snapshot (XRC balance qualified for rewards) : 10/01/2019 (October 1, 2019).

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/xrc-dividends-snapshot-23562

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:XRC Dividends Snapshot image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
08 იანვარი 2020 6 months agoAirdrop Snapshot
01 იანვარი 2020 6 months agoSpecial Grace Period
06 დეკემბერი 2019 7 months agoAMA with XRC dev team
01 ოქტომბერი 2019 9 months agoXRC Dividends Snapshot
07 ივლისი 2019 12 months agoSHP Snapshot

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.