ღონისძიების დრო 01 ოქტომბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Next snapshot (XRC balance qualified for rewards) : 10/01/2019 (October 1, 2019).

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/xrc-dividends-snapshot-23562

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:XRC Dividends Snapshot image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
06 დეკემბერი 2019 5 days agoAMA with XRC dev team
01 ოქტომბერი 2019 2 months agoXRC Dividends Snapshot
07 ივლისი 2019 5 months agoSHP Snapshot

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
01 იანვარი 2020 in 21 days Special Grace Period
08 იანვარი 2020 in 28 days Airdrop Snapshot