ღონისძიების დრო 15 ივლისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"The Incentive Plan will start from July 15, 09:00 to August 15, 08:59, 2019(PDT)."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/incentive-plan-begins-23489

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Incentive Plan Begins image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
06 მაისი 2020 21 days agoMonthly Report
30 აპრილი 2020 27 days agoCore Devs Meeting 6
26 აპრილი 2020 about 1 month agoAMA w/Poloniex
25 აპრილი 2020 about 1 month agoAMA w/Poloniex
24 აპრილი 2020 about 1 month agoVietnamese AMA
23 აპრილი 2020 about 1 month agoAMA with Biki
22 აპრილი 2020 about 1 month agoKorean Telegram AMA
21 აპრილი 2020 about 1 month agoDLive Updates
16 აპრილი 2020 about 1 month agoVietnamese AMA
16 აპრილი 2020 about 1 month agoRussian Telegram AMA
13 აპრილი 2020 about 1 month agoLivestream
09 აპრილი 2020 about 1 month ago[TWITTERPOST]
09 აპრილი 2020 about 1 month agoTRON AMA
20 მარტი 2020 2 months agoOnline Carnival
19 მარტი 2020 2 months agoTelegram AMA
16 მარტი 2020 2 months agoCore Devs Meeting 4
15 მარტი 2020 2 months agoDev Challenge Deadline
12 მარტი 2020 3 months agoWeekly Summary
11 მარტი 2020 3 months agoAirdrop Snapshot
10 მარტი 2020 3 months agoTRONchievement Update

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
27 მაისი 2020 today დღეს AMA