ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"A mobile application that caters for the sending and receiving of the Stratis Token will be delivered for both Android and iOS."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/stratis-mobile-wallet-23360

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Stratis Mobile Wallet image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoUnity SDK Integration
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis STO Platform
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis Payment Gateway
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis Mobile Wallet
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis Core 2.0 Release
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoProof-of-Stake Sidechains
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoJava + JavaScript Support
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoBreeze Privacy Protocol
10 ივლისი 2019 8 months agoSRC-20 Standard Tokens
01 ივლისი 2019 8 months agoSmart Contracts in C#
01 ივლისი 2019 8 months agoCirrus Sidechain Masternodes
26 ივნისი 2019 8 months agoAma with CEO
19 ივნისი 2019 8 months agoBlockchain Expo Europe
25 აპრილი 2019 10 months agoBlockchain Expo Global
13 აპრილი 2019 11 months ago2019 Roadmap Release
23 თებერვალი 2019 about 1 year agoSponsors Degale Fight
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Core
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Cold Staking
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Academy
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoSidechains Production

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.