ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"The introduction of further consensus algorithms for Stratis Sidechains will grant even more bespoke use-cases on the Stratis Platform."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/proof-of-stake-sidechains-23357

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Proof-of-Stake Sidechains image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 3 months agoUnity SDK Integration
31 დეკემბერი 2019 3 months agoStratis STO Platform
31 დეკემბერი 2019 3 months agoStratis Payment Gateway
31 დეკემბერი 2019 3 months agoStratis Mobile Wallet
31 დეკემბერი 2019 3 months agoStratis Core 2.0 Release
31 დეკემბერი 2019 3 months agoProof-of-Stake Sidechains
31 დეკემბერი 2019 3 months agoJava + JavaScript Support
31 დეკემბერი 2019 3 months agoBreeze Privacy Protocol
10 ივლისი 2019 9 months agoSRC-20 Standard Tokens
01 ივლისი 2019 9 months agoSmart Contracts in C#
01 ივლისი 2019 9 months agoCirrus Sidechain Masternodes
26 ივნისი 2019 9 months agoAma with CEO
19 ივნისი 2019 10 months agoBlockchain Expo Europe
25 აპრილი 2019 11 months agoBlockchain Expo Global
13 აპრილი 2019 12 months ago2019 Roadmap Release
23 თებერვალი 2019 about 1 year agoSponsors Degale Fight
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Core
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Cold Staking
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Academy
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoSidechains Production

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.