ღონისძიების დრო 28 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"9am PST - 12 noon EST - 6pm CET - 10pm CST"

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/community-call-22499

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Community Call image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
19 ოქტომბერი 2019 about 1 month agoDiffusion 2019
11 ოქტომბერი 2019 2 months agoOsaka Happy Hour
28 ივნისი 2019 6 months agoCommunity Call
02 მაისი 2019 8 months agoChallenge Vote Ends

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.