ღონისძიების დრო 21 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"... We will do a dry run on block 182_040 (roughly around 2019-06-21 13:39:00 UTC) on a small network."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/hard-fork-test-22361

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Hard Fork Test image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 იანვარი 2020 about 1 month agoGrin v3.0.0 Upgrade
15 იანვარი 2020 3 months agoHard Fork
28 ოქტომბერი 2019 5 months agoLitecoin Summit
22 ივლისი 2019 8 months agoBUIDL Asia
20 ივლისი 2019 8 months agoHard Fork
19 ივლისი 2019 9 months agoHackAtom
01 ივლისი 2019 9 months agoV2.0.0 Binaries Available
21 ივნისი 2019 9 months agoHard Fork Test
02 აპრილი 2019 12 months agoZB.com Listing

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.