ღონისძიების დრო 10 აგვისტო 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Contest to create new apps.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/contest-deadline-22272

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Contest Deadline image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
21 მაისი 2020 about 1 month agoProBit Listing
20 მაისი 2020 about 1 month agoExMarkets Listing
21 მარტი 2020 4 months agoWeb Wallet Release
10 აგვისტო 2019 11 months agoContest Deadline
15 ივლისი 2019 12 months agoFinexbox Listing
17 მაისი 2019 about 1 year agoAvailable on SWFTBlockchain

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
15 ივლისი 2020 in 3 days End Old Web Wallet
31 აგვისტო 2020 in 1 month Retribution Release