ღონისძიების დრო 25 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Send us your best Theta Network / TFUEL-related designs in the form of desktop/mobile backgrounds and social media assets. "

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/design-contest-deadline-22250

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Design Contest Deadline image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 ივლისი 2020 4 days agoEdge Node beta v1.0.82
30 ივნისი 2020 14 days agoWeb 3.0 Tech Talk
03 ივნისი 2020 about 1 month agoGuardian Nodes Staking
27 მაისი 2020 about 1 month agoMainnet 2.0
31 მარტი 2020 4 months agoMainnet 2.0
31 მარტი 2020 4 months agoGuardian Nodes on Mainnet
12 თებერვალი 2020 5 months agoTheta Network AMA
31 დეკემბერი 2019 7 months agoExpand Theta Content
20 დეკემბერი 2019 7 months agoPhase 1 of Littlstar
30 სექტემბერი 2019 10 months agoVideo on Demand Support
17 სექტემბერი 2019 10 months agoAMA
04 სექტემბერი 2019 10 months agoUpbit Developer Conf.
30 ივნისი 2019 about 1 year agoValidator Partner Program
30 ივნისი 2019 about 1 year agoUniversal Edge Cacher
30 ივნისი 2019 about 1 year agoGate.io Disables for USA
30 ივნისი 2019 about 1 year agoGate.io Disabled for USA
30 ივნისი 2019 about 1 year agoDeveloper Tools Launch
30 ივნისი 2019 about 1 year agoAndroid SDK Integration
25 ივნისი 2019 about 1 year agoDesign Contest Deadline
12 ივნისი 2019 about 1 year agoAMA with CEO

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
14 ივლისი 2020 today დღეს ATOMARS Listing
14 ივლისი 2020 today დღეს Crypto Bharat AMA