ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Release staking for major POS assets.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/staking-21518

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Staking image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2019 2 months agoLightning Implementation
30 ივნისი 2019 5 months agoStaking
30 ივნისი 2019 5 months agoIOS App
28 აპრილი 2019 8 months agoBinance Dex Announcement

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
31 დეკემბერი 2019 in 20 days Hardware Wallets Support