ღონისძიების დრო 24 მაისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"We have now added @XDNA_Official to SonoX as well for testing."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/added-to-sonox-21497

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Added to SonoX image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2019 8 months agoExchange Listings
24 მაისი 2019 9 months agoAdded to SonoX
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoWeb Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoPaper Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoExchange Listings

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.