ღონისძიების დრო 24 მაისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"We have now added @XDNA_Official to SonoX as well for testing."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/added-to-sonox-21497

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Added to SonoX image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2019 4 months agoExchange Listings
24 მაისი 2019 5 months agoAdded to SonoX
31 დეკემბერი 2018 10 months agoWeb Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 10 months agoPaper Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 10 months agoExchange Listings

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.