ღონისძიების დრო 23 მაისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"We would like to invite a few of you to partake in a closed beta test (starting May 23rd)..."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/token-creation-beta-test

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Token Creation Beta Test image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 ივლისი 2019 about 1 year agoV2 Launching
01 ივნისი 2019 about 1 year agoToken Creation Platform
23 მაისი 2019 about 1 year agoToken Creation Beta Test
28 მარტი 2019 about 1 year agoBitmart Trading Contest
21 მარტი 2019 about 1 year agoMETM Trading Contest
21 მარტი 2019 about 1 year agoFatBTC Content Ends
15 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoExchange Launch

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.