ღონისძიების დრო 02 მაისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Attention FOAM Cartographers, check out the recent Challenges on the FOAM Map. Voting ends May 2nd"

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/challenge-vote-ends

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Challenge Vote Ends image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
19 ოქტომბერი 2019 about 1 month agoDiffusion 2019
11 ოქტომბერი 2019 2 months agoOsaka Happy Hour
28 ივნისი 2019 6 months agoCommunity Call
02 მაისი 2019 8 months agoChallenge Vote Ends

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.