ღონისძიების დრო 28 აპრილი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Next week we will announce details about migration to #Binance Сhain for @Binance_DEX listing!"

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/binance-dex-announcement

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Binance Dex Announcement image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2019 2 months agoLightning Implementation
30 ივნისი 2019 6 months agoStaking
30 ივნისი 2019 6 months agoIOS App
28 აპრილი 2019 8 months agoBinance Dex Announcement

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
31 დეკემბერი 2019 in 18 days Hardware Wallets Support