ღონისძიების დრო 16 აპრილი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Mercatox adds BTK with BTC and ETH pairs.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/mercatox-listing-1

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Mercatox Listing image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
15 მაისი 2020 about 1 month agoFINEXBOX Delisting
20 მაისი 2019 about 1 year agoAded to Flits
16 აპრილი 2019 about 1 year agoMercatox Listing
17 მარტი 2019 about 1 year agoSwap to Coins
17 მარტი 2019 about 1 year agoSwap & Renaming

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.