ღონისძიების დრო 17 აპრილი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/event/voice-calls-in-china

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: Voice Calls in China image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2020 20 days agoLaunch Digital Coupons
31 დეკემბერი 2020 20 days agoLaunch DENT Gigastore
31 დეკემბერი 2020 20 days agoEmbedded Telephone Number
31 დეკემბერი 2020 20 days agoConnect Messaging Apps
31 დეკემბერი 2020 20 days agoCloud Telco Platform
31 დეკემბერი 2020 20 days agoAdd ESIM Benefits
30 სექტემბერი 2020 4 months agoVoice Bundling
30 სექტემბერი 2020 4 months agoSecurity Camera Prototype
30 სექტემბერი 2020 4 months agoSamsung ESIM Payments
30 სექტემბერი 2020 4 months agoR&D on GGSN Technology
30 სექტემბერი 2020 4 months agoPaypal Payment Triggers
30 სექტემბერი 2020 4 months agoList Exchange on CMC
30 ივნისი 2020 7 months agoSamsung Wallet
15 თებერვალი 2020 11 months agoESIM Beta
05 თებერვალი 2020 12 months agoPlatform Update
31 დეკემბერი 2019 about 1 year agoDENT eSIM (embedded SIM)
31 ოქტომბერი 2019 about 1 year agoLoyalty Program
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoTrading Desk & Office
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoTelephony in 80 Countries
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoOffer Wall 2.0 Launch

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.