ღონისძიების დრო 10 აპრილი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Vote for which team has your favorite projects in the poll below and the team that wins will go live for trading before the other."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/beaxy-voting-begins-20444

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Beaxy Voting Begins image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 აპრილი 2019 about 1 year agoBeaxy Voting Begins
31 მარტი 2019 about 1 year agoSmart Contracts
06 დეკემბერი 2018 about 1 year agoDEROCON Berlin
06 ივნისი 2018 over 2 years agoAtlantis Update Release
05 ივნისი 2018 over 2 years agoAtlantis Alpha Tests

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.