ღონისძიების დრო 12 აპრილი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Don't forget to mark your calendars - exciting announcement event happening on April 12th..."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/announcement-20154

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Announcement image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2019 9 months agoXDM ICO
21 ივნისი 2019 10 months agoBittrex Geofences for USA
20 მაისი 2019 11 months agoIonomy Listing
12 აპრილი 2019 12 months agoAnnouncement
30 მარტი 2019 about 1 year agoCrypto Gravity 2 Release
05 აპრილი 2018 about 1 year agoGame Partnership

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.