ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Identity framework based on W3C spec and rollout of GOUSD stablecoin," during Q2 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/identity-stablecoin-19996

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Identity & Stablecoin image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 6 months agoPayment Solutions
30 სექტემბერი 2019 9 months agoData Storage
30 ივნისი 2019 about 1 year agoIdentity & Stablecoin
21 ივნისი 2019 about 1 year agoBittrex Geofences for USA
11 ივნისი 2019 about 1 year agoCollaboration with Chainlink
31 მარტი 2019 about 1 year agoWeb3 & Constantinople
31 მარტი 2019 about 1 year agoTestnet Live
02 ნოემბერი 2018 about 1 year agoMalta Blockchain Summit
01 ნოემბერი 2018 about 1 year agoMalta Blockchain Summit
31 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoWorld Crypto Conference
31 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoCrypto Block Con
22 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoCrypto Invest Summit
12 სექტემბერი 2018 about 1 year agoBinance Listing

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.