ღონისძიების დრო 31 მარტი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

KBC launches blockchain payment system by end of March 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/blockchain-payment-system

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Blockchain Payment System image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2019 21 days agoMainnet Release
30 სექტემბერი 2019 21 days agoATM Launch
05 აგვისტო 2019 3 months agoKaratNet Market Launch
04 ივლისი 2019 4 months agoGold Independence Day
31 მარტი 2019 7 months agoBlockchain Payment System

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.