ღონისძიების დრო 31 მარტი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

KBC launches blockchain payment system by end of March 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/blockchain-payment-system

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Blockchain Payment System image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
05 აგვისტო 2019 21 days agoKaratNet Market Launch
04 ივლისი 2019 about 1 month agoGold Independence Day
31 მარტი 2019 5 months agoBlockchain Payment System

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
30 სექტემბერი 2019 in 1 month ATM Launch
30 სექტემბერი 2019 in 1 month Mainnet Release
შეტყობინება